Generalforsamling Norfyns Biavlerforening

Nordfyns Biavlerforening indkalder hermed til generalforsamling, tirsdag den 13. november 2018 kl. 18.30 på Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø. Traditionen tro er foreningen først vært ved en omgang suppe, hvortil der kan købes øl, vand og vin. Der vil også være en vegetarsuppe. Derefter afholdes generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (hsehested@mail.dk) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der være en præsentation af resultaterne af, spørgeskemaundersøgelsen og derefter vil Anette Chur kort fortælle om, hvordan man smager på honning og holde et meget kort ”begynderkursus i opmærksomhed på honningsmagning”.