Velkommen til Nordfyns Biavlerforenings hjemmeside

  • Bliv medlem af Nordfyns Biavlerforenings facebookside og få hurtig adgang til nyheder, fifs og idéer

Nordfyns Biavlerforening er en lokalforening under Danmarks Biavlerforening. Danmarks Biavlerforenings formål er ”at samle Danmarks biavlere i en organisation, der varetager dansk biavls interesser og virker for biavlens fremme.” Nordfyns Biavlerforening er med sine ca. 180 medlemmer en af landets største lokalforeninger.

Nordfyns Biavlerforening blev dannet i november 1988 som en sammensmeltning af Skovby Herreds Biavlerforening og Otterup og Omegns Biavlerforening. Skovby Biavlerforening blev stiftet i 1880 medens Otterup og omegns Biavlerforening blev grundlagt i 1942. Nordfyns Biavlerforening kan således med rette siges, at have virket for biavlens fremme på Nordfyn de sidste 140 år.

Nordfyns Biavlerforening ser det bl.a. som sin opgave at udbrede interessen for biavl og honningbiernes produkter og at synliggøre kendskabet til biernes (herunder også de vilde biers) betydning for bestøvning og naturen i øvrigt.

Det gøres bl.a. ved at:

  • Arrangere medlemsmøder og udflugter med fagligt indhold
  • Udbyde kurser for begyndere og anden undervisning relateret til biavl
  • Formidle glæden ved biavl ved deltagelse i festivaler, markedsdage ol.
  • Udgive regelmæssige elektroniske nyhedsbreve til medlemmerne
  • Udlåne relevant biavlsmateriel vederlagsfrit til medlemmerne, således at udgifterne til opstart som biavler kan holdes nede.

Vi ønsker dig god fornøjelse på vores hjemmeside. Bestyrelsen står altid til rådighed med hjælp og besvarelse af spørgsmål indenfor biavl.