Velkommen til Nordfyns Biavlerforening

Indkaldelse til generalforsamling

Nordfyns Biavlerforening indkalder hermed til generalforsamling, tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.00 på Tingstedet, Vesterled 8 i Søndersø. . Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (formand@nordfynbiavl.dk) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (som er tirsdag den 3. november).

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen fortælle om den nye vedtagne strategiplan, som er gældende til 2023

P.g.a. coronasituationen er det i år nødvendigt at tilmelde sig generalforsamlingen. Tilmelding skal ske senest mandag den 16. november på mailen formand@nordfynbiavl.dk eller på sms, mobilnummer 20153782 (Helle Sehested)