Begynder

Begynderkursus for nye biavlere 2021 – ny startdato

Nordfyns Biavlerforening udbyder begynderkursus i biavl i foråret 2021. Teoridelen af kurset afholdes mandagene 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 og 10/5. Alle aftener kl. 19 - 22. Derudover vil der blive tilbud om et besøg i en bigård med gennemgang af en bifamilie, samt et besøg hos en materielforhandler. Datoerne aftales med deltagerne.

I løbet af sommeren vil der blive tilbud om deltagelse i 2 – 3 aftenmøder med fokus på praktisk biavl, bl.a.  slyngning af honning. Datoerne aftales med deltagerne.

Kurset afholdes på Søndersø Produktionshøjskole, Odensevej 55, Søndersø. Hvis corona-restriktioner hindrer fysisk undervisning vil kurset, eller dele af kurset, blive afviklet som online-kursus.  

Instruktører på kurset er Claus P. Hansen og Ane Funch Nielsen.

Efter kurset vil de, der ønsker det, få tilbud om at få en mentor. Det er en erfaren biavler, som kan give råd og vejledning igennem sæsonen.

På kurset vil der også være hjælp til at anskaffe bifamilier, hvis man ønsker det.

Kurset er gratis, men det er et krav, at man inden kursusstart melder sig ind i Danmarks Biavlerforening/ Nordfyns Biavlerforening. Det koster i alt 785 kr. Bliv medlem af Danmarks Biavlerforening/Nordfyns Biavlerforening via dette link: http://www.bishoppen.dk/varedetaljer.asp?shopid=7077&funique=109&kat=-1&hkat=-1

Hvis ens samlever/ægtefælle eller barn også deltager i kurset, eller vedkommende allerede er medlem af Danmarks Biavlerforening/Nordfyns Biavlerforening, betaler man 375 kr. for at deltage i kurset. Beløbet inkluderer et års medlemskab af Nordfyns Biavlerforening.

Max deltagerantal er 20.

Tilmelding til kurset på mailadressen: tilmelding@nordfynbiavl.dk senest mandag den 5. april 2021.

Yderligere oplysninger om kurset fås hos Claus P. Hansen på tlf. 61337989 eller Helle Sehested, tlf. 20153782.