Begynder

Deltagere på begynderkursus

Begynderkursus for nye biavlere 2023

Nordfyns Biavlerforening udbyder begynderkursus i biavl i foråret 2023. Kurset afholdes tirsdagene den 21/3, 28/3, 4/4, 11/4 og 18/4. Alle aftener kl. 19 - 22.

I løbet af sommeren vil der blive tilbud om deltagelse i 2 – 3 aftenmøder med fokus på praktisk biavl, bl.a. slyngning af honning. Datoerne aftales med deltagerne.

Kurset bliver afholdt på Søndersø Produktionshøjskole, Odensevej 55, Søndersø.

Undervisningen den 4/4 vil dog blive afholdt på foreningens materiellager, hvor vi gennemgår materiel og de forskellige stadetyper mv. og ser en bigård. Denne gang starter vi kl. 17.30 og til det bliver for mørkt, da det foregår uden for.

Instruktører på kurset er Claus P. Hansen og Ane Funch Nielsen.

Efter kurset vil de, der ønsker det, få tilbud om at få en mentor. Det er en erfaren biavler, som kan give råd og vejledning igennem sæsonen.

På kurset vil der også være hjælp til at anskaffe bifamilier, hvis man ønsker det. Deadline for ønske om bier og mentor er den 11/4.

Kurset er gratis, men det er et krav, at man inden kursusstart melder sig ind i Danmarks Biavlerforening/ Nordfyns Biavlerforening. Det koster i alt 800 kr. Bliv medlem af Danmarks Biavlerforening/Nordfyns Biavlerforening via dette link: http://www.bishoppen.dk/varedetaljer.asp?shopid=7077&funique=109&kat=-1&hkat=-1

Hvis ens samlever/ægtefælle eller barn også deltager i kurset, eller vedkommende allerede er medlem af Danmarks Biavlerforening/Nordfyns Biavlerforening, betaler man 375 kr. for at deltage i kurset. Beløbet inkluderer et års medlemskab af Nordfyns Biavlerforening.

Max deltagerantal er 20.

Tilmelding til kurset på mailadressen: tilmelding@nordfynbiavl.dk senest lørdag den 11. marts 2023. 

Yderligere oplysninger om kurset fås hos Claus P. Hansen på tlf. 61337989 eller Helle Sehested, tlf. 20153782.