Author Archives: nordfynbiavl

Indkaldelse til generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening tirsdag den 23. november 2021 kl. 18.30 på Produktionshøjskolen, Odensevej 55 i Søndersø.

Inden generalforsamlingen serverer foreningen traditionen tro suppe (også i en vegetarisk udgave).

Dagsorden ifølge vedtægterne:
    1. Valg af dirigent
    2. Formandens beretning
    3. Fremlæggelse af regnskab
    4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år fremlægges,
    herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år til NBF
    5. Forslag fra medlemmerne
    6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. På valg er:

        Bestyrelsesmedlemmer
                      Ane Funch-Nielsen (genopstiller)
                      Berit Tubæk Nielsen (genopstiller)
                      Christian Jørgensen (genopstiller)

Helle Sehested (genopstiller)
       Suppleanter
                      Jesper Møhring-Jensen (genopstiller ikke)
                      Pia Egtved (genopstiller ikke)
    7. Valg af revisor og revisorsuppleant
         På valg er: Revisor: Bjarne Bengtson
                         Revisorsuppleant: Bent Povlsen
    8. Evt.
   

Indkomne forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (9. november).

Efter generalforsamlingen vil vinderen af Nordfyns Biavlerforenings bedste honning blive kåret, og der vil være et eksternt indslag, som bliver offentliggjort senere.

Tilmelding til generalforsamlingen senest søndag den 21. november på mailadressen tilmelding@nordfynbiavl.dk eller sms 20153782

Vores næste sommermøde er tirsdag den 13. juli. Vi skal til Brenderup og først besøge Tage Rasmussens bigård, hvor han vil fortælle om sin biavl. Derpå går vi til Axel Diederiksen, og ser hans bigård og hører om hans biavl.

Begge steder vil Mikkel Grønkjær fortælle om varroabehandling af bier, og vise nogle af metoderne til det.

Efterfølgende mødes vi på Brenderup Højskole og får kaffen. Her vil forstander Ole Dedenroth fortælle om højskolens bæredygtige byggeri, og vi får nok også lov at se det

Bier og bæredygtighed i Brenderup

Tirsdag den 13. juli kl. 19 - ca. 21.30.
Mødested: Egelundvej 2, Brenderup.

Det anbefales at parkere på P- pladsen foran Brenderup Højskole, Stationsvej 54, og gå hen til mødestedet derfra. Der er ca. 300 m.

Første del af mødet handler om bier, nærmere bestemt om nogle af de forskellige måder man kan varroabehandle sine bier på. Vi begynder mødet hos Tage Rasmussen. Tage vil fortælle om sin biavl, og derefter vil Mikkel Grønkjær fortælle om og demonstrere nogle af behandlingsmetoderne. Derefter går vi over til Tages genbo, Axel Diederiksen, der også vil fortælle om sin biavl. Mikkel vil her fortælle om og vise flere metoder.
Næste del af programmet handler om bæredygtighed, og foregår på Brenderup Højskole. Først skal vi dog have kaffe på skolen. Efter kaffen vil forstander Ole Dedenroth, der sammen med sin kone, Liselotte, også har bier, fortælle om højskolelivet og skolens bæredygtige byggeri. Skolen har bygget et halmhus og et off- grid hus, som vi skal se og høre om.

Det er gratis at deltage i arrangementet.

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have tilmelding til mødet senest søndag den 11. juli. Tilmelding på mailadressen tilmelding@nordfynbiavl.dk eller på sms til på tlf. 20153782 (Helle).

Onsdag den 16. juni kl. 19.00 – ca. 21.30.
Mødested: Holluf Pile Skole, Nøglens Kvarter 10, 5220 Odense SØ.

Bi med pollenbukser

Vil du vide mere om biernes produkter – udover honning - så er dette møde lige noget for dig.
Denne aften er dedikeret til pollen og propolis. Vi begynder med at se Villy Christensens bistader på skolen, der indgår som en del af skolens Haver til Maver projekt. Leder af Haver til Maver projektet, Jesper Lindenborg, vil også kort fortælle om dette projekt.

Villy høster pollen fra staderne, og vi skal se, hvordan forskellige pollenfælder fungerer i praksis.
Derefter vil Kjær Lundø, og Søren Grøn fra Pollen & Propolisforeningen fortælle om, hvordan man behandler pollen og propolis, efter det er høstet, og om, hvad man anvender det til.

Undervejs i workshoppen vil der blive serveret kaffe/te og kage.
Tilmelding til mødet senest søndag den 13. juni på mailadressen: tilmelding@nordfynbiavl.dk eller sms 20153782.

Du kan nå at tilmelde dig, hvis du gør det inden mandag den 14/6 kl. 18

Det koster 50 kr. at deltage i arrangementet. Beløbet betales før mødet via Mobile Pay nr. 208080 eller kontant på selve mødet.  

Årets første sommermøde i Nordfyns Biavlerforening er lige på trapperne. Den 1. juni mødes vi ved Hollufgård i det sydlige Odense, hvor vi kan se et flow-hive stade i drift, og biavler Niels Jacob Stempel vil fortælle om det. derfefter er der en guidet tur rundt i parken omkring Hollufgård. Til sidst nyder vi en kop kaffe, som I selv har medbragt. Læs mere i nyhedsbrevet fra NBF, eller her

Vintermøde med Lise Hansted om Markedsføring af honning og andre biavlsprodukter

Tid og sted: Torsdag den 28. januar 2020 kl. 19 hjemme hos dig selv 
Vintermødet den 28. januar med Lise Hansted kan desværre ikke finde sted som planlagt i Bred Kulturhus. I stedet vil vi forsøge os med et virtuelt møde – webinar – og håber du har lyst til at deltage på den måde.

Hvis du vil være med, skal du sende en mail til formand@vestfynsbiavlerforening.dk . Du vil så et par dage før den 28. modtage en mail med et link til mødet. 
Seneste tilmelding mandag den 25. januar.

Aftenens tema er salg og markedsføring af honning og andre biavlsprodukter. Konsulent Lise Hansted fra Danmarks Biavlerforening vil fortælle, hvad det er vigtigt at tage hensyn til, hvad der rører sig rundt omkring, og hvordan vi kan bruge det ved salg af biavlsprodukter. Der findes ikke en enkelt løsning, som kan forbedre salget, og forskellige biavlere vil have forskellige strategier. Der bliver mulighed for at kommenter og stille spørgsmål undervejs.

Referatet fra årets generalforsamling er nu tilgængeligt her. Du kan også læse bestyrelsens beretning for det forgangne år heri.

Generalforsamlingen blev gennemført trods den igangværende corona-pandemi. Der var sørget for god plads, håndsprit til alle, og kaffen blev serveret corona-sikkert. Bestyrelsen takker for fremmødet, og vi håber at suppen kommer tilbage næste år-

I øjeblikket oplever vi en hel del sværmninger. Har du en bi-sværm i haven eller området, som du gerne vil have en biavler til at hente, bringer vi her en liste over personer på og omkring Nordfyn, som har meldt sig via Danmarks Biavlerforening.
Dem med kryds markeret, henter også hvepse

Fornavn Efternavn
Helle Sehested 5000 Odense C 65 91 26 82 20 15 37 82  
Lars og Andreas Grønlund 5000 Odense C 29902682    
Torben Tingkær 5000 Odense C 26277749    
Steen Schønnemann 5220 Odense SØ 60157299/30257299 30 25 72 99  
Mogens Hvidkjær Rasmussen 5230 Odense C 28294729 28 29 47 29  
Christian Jørgensen 5230 Odense M   30421751  
Åse Dunsmose Nielsen 5240 Odense NØ 22262603    
Kurt Jørgensen 5250 Odense SV 65 96 79 25 40318042  
Ib Jensen 5250 Odense SV 51 55 52 01   X
Solens Hjerte 5250 Odense SV 26223278 Zofuz 40423465 Lars X
Claus Pallesen Hansen 5250 Odense SV 61337989   X
Elsesminde Odense Produktions-Højskole 5250 Odense SV   66170843  
Carsten Greve 5250 Odense SV 40455892    
KALKVÆRKSHUSET Skt. Klemens 5260 Odense S 66151771 61704027  
Erik Frydenlund 5260 Odense S   28 50 00 37  
Helge Pedersen 5400 Bogense   21750487 X
Poul Hansen 5400 Bogense 22994598   X
Jesper Ussing 5450 Otterup 64 82 19 49   X
Lars Stahl 5450 Otterup 26255557   X
Kristian Beck Larsen 5450 Otterup 51371535    
Peter Stampe 5462 Morud 28889829    
Lars Bo Thomsen 5462 Morud 28553950 28553950  
Villy Christensen 5491 Blommenslyst 23448612 23 44 86 12 X
Tom Andersen 5491 Blommenslyst 22970934 22970934  
Bent Povlsen 5492 Vissenbjerg 65 96 79 74 51447974 X
Bjarne Weinreich Olsen 5500 Middelfart 64 40 12 43 42 22 37 01 X
Ivan Steffensen 5500 Middelfart   21257505  
Viggo Munck 5500 Middelfart 29 329 319 29 329 319 X
Jørgen Peter Jensen 5500 Middelfart   27612905  


Netop nu starter et nyt begynderkursus i Nordfyns Biavlerforening. De følgende 5 mandage (fra den 2. marts) samles nye biavlere i Søndersø, og får en god introduktion til det at holde bier.

Hvis du er interesseret og endnu ikke har tilmeldt dig, kan du nå det endnu, ved at kontakte Christian Jørgensen på tlf. 30421751 eller Helle Sehested, tlf. 20153782.

Du kan også læse mere om kurset her