Vintermøde: Under Per Krygers lup – biforskning ved Aarhus Universitet

Dato: Onsdag den 20. februar klokken 19.00
Sted: Naturskolen Ålykkestedet, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev

Per Kryger vil fortælle om nye projekter om honningbiers sundhed. Han vil i foredraget komme ind på, hvilke faktorer, der er vigtige for at sikre, at bierne klarer sig godt. Hvordan får vi bedre styr på varroa, biernes fødegrundlag og biernes genetiske sammensætning.