2016

Også i år afholder vi honningkonkurrence i forbindelse med generalforsamlingen. Er det dig, der har lavet Nordfyns bedste honning i år, så indlever et glas af din honning til et af følgende medlemmer af bestyrelsen senest søndag d. 30. oktober :

Thomas Mrzyglod, Jægerlunden 8, 5462 Morud,
Palle Brink, Fyllestedvej 8, 5464 Brenderup, tlf. 4125 4838
Helle Sehested, H.C.Andersensgade 16, Odense C, tlf. 2015 3782

Der vil kun være en kategori, nemlig fast honning. Der er præmie og diplom til de tre bedste honninger. Honningen bliver bedømt efter følgende kriterier: Præsentation, duft, smag og konsistens. Forud for honningbedømmelsen vil honningen blive bedømt af en dommerkomite. Inden honning-bedømmelsen på generalforsamlingen vil dommerkomitéen gennemgå, hvordan man bedømmer honning.

honning01

nbf_logoIndkaldelse til generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordfyns Biavlerforenng mandag den 7. november kl. 18.30 på Produktionshøjskolen, Odensevej 55 i Søndersø.

Inden generalforsamlingen serverer foreningen traditionen tro suppe (også i en vegetarisk udgave).

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år fremlægges,
herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år til NBF
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
På valg er: Bestyrelsesmedlemmer
Klaus Ankerstjerne Eriksen (genopstiller ikke)
Thomas Msyke (genopstiller)
Gert Skovgaard (genopstiller ikke)
Suppleanter
Anne Louise Jørgensen (genopstiller)
Svend Erik Stærmose (genopstiller ikke)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er: Revisor Julie Vilhelmsen
Revisorsuppleant: Anne Mette Blåbjerg (genopstiller)
8. Evt.
Indkomne forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

/Bestyrelsen Nordfyns Biavlerforening

dronningecelle01

Tidspunkt: Mandag den 15. august kl. 19.00

Sted: Rue Hed 55, 5462 Morud

Traditionen tro besøger vi på et af sommermøderne en ny biavler. I år er det Lars Bo Thomsen, der var på begynderkursus sidste år. Lars Bo vil vise sin bigård frem og fortælle om sit første år som biavler og visionerne for fremtiden.

Efter at have besøgt Lars Bo kører vi til Morud Forsamlingshus (Rugårdsvej 728, 5462 Morud), hvor vi først får kaffe. Bagefter vil en af Danmarks mest erfarne biavlere, Klaus Langschwager, fortælle om bl.a. varroabehandling og indvintring.

Traditionen tro er der også lodtrækning, blandt de, som har været til alle fire sommermøder, om en dronning.

Mandag den 18. juli kl. 19.00

Sted: Rugvænget 34, Skallebølle, 5492 Vissenbjerg

Vi mødes hos Gert Skovgaard, der har haft bier i fire år. Gert vil fortælle om hans dronningeavl og vise, hvordan han laver små-familier. Han kommer også ind på andre af hans gode oplevelser med bier. Der er ikke megen plads til bilparkering hos Gert, så I opfordres til at parkere på Skallebølle skolens parkeringsplads, der ligger tæt ved Gerts bopæl.

Derefter kører vi til Bred Kulturhus (Bredgade 80, 5492 Vissenbjerg), hvor vi drikker kaffe.

Bagefter vil Lars Fischer og Zofuz Knudsen fortælle, hvordan man behandler honning, så man får det perfekte resultat. De vil fortælle om de gode arbejdsmetoder, biavleren må tage i anvendelse i slyngerummet og ude i bigården. De kommer også ind på, hvordan biavleren anvender sin værktøjskasse og andre arbejdsredskaber bedst muligt for at få en god honning.

Lars og Zofuz vandt sidste år både guld og sølv for deres honninger ved Apimondiakongressen i Sydkorea. Vil du vide mere om at lave honning af høj kvalitet, så gå ikke glip af dette sommermøde.

På mødet er der mulighed for at få udleveret forudbestilte krämerplader.

honning01