Sidste sommermøde i år: Besøg hos Lars Bo Thomsen og oplæg ved Klaus Langschwager

dronningecelle01

Tidspunkt: Mandag den 15. august kl. 19.00

Sted: Rue Hed 55, 5462 Morud

Traditionen tro besøger vi på et af sommermøderne en ny biavler. I år er det Lars Bo Thomsen, der var på begynderkursus sidste år. Lars Bo vil vise sin bigård frem og fortælle om sit første år som biavler og visionerne for fremtiden.

Efter at have besøgt Lars Bo kører vi til Morud Forsamlingshus (Rugårdsvej 728, 5462 Morud), hvor vi først får kaffe. Bagefter vil en af Danmarks mest erfarne biavlere, Klaus Langschwager, fortælle om bl.a. varroabehandling og indvintring.

Traditionen tro er der også lodtrækning, blandt de, som har været til alle fire sommermøder, om en dronning.