2016

Se livet i et bistade og hør hvad fortællingen om bierne. I løbet af sommeren indsamler de nektar, som bliver til velsmagende honning. Nordfynske biavlere holder åbent hus for alle interesserede. Vil du være biavler eller er du bare interesseret i at høre mere om bierne og deres spændende samfund, så besøg en af biavlerne der har åben bigård på søndag d. 19. juni kl. 13:00 til 17:00.

Følgende medlemmer af Nordfyns Biavlerforening holder åben bigård:

- Annette og Edmund Madsen, Landsbyen ved Hesbjerg Slot, Hesbjergvej 50, 5491 Blommenslyst, tlf. 6596 8402

- Magtenbølle Honning & Mjød, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2086 5492 (Klaus Ankerstjerne Eriksen)

- Marcusholm, Ravnholmvej 11, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2482 7038 (Kent Jensen)

- Villy Christensen og Lars Stahl, Holluf Pile Skole, Nøglens Kvarter 10, 5220 Odense, tlf. 2344 8612 (Villy Christensen)

Vil I vide mere om arrangementet, så kontakt formanden for Nordfyns Biavlerforening, Helle Sehested, på telefon: 2015 3782 eller mail: hsehested@mail.dk

dronning101

Onsdag den 15. juni kl. 19.00

Besøg i Skolehaven på Falen i Odense,

hvor Bent Povlsen har undervisningsbigård

Sted: Falen 155, 5250 Odense SV,  (Haveforeningen Rosenbækken) Parkering på modsatte side - ved Dyrskuepladsen: Indkørsel ad Travbanevej og Broløkkevej.

Først giver skolehaveleder Thomas Høgedal en kort introduktion til skolehaverne. Dernæst fortæller Bent Povlsen om sine bier i haven, og der bliver mulighed for et kig ned i staderne. Der bliver også mulighed for at gå rundt i haven og besøge drivhuset.

Så kører vi til Sanderumskolen, Væddeløbsvej 4, 5250 Odense SV, hvor vi får kaffe. Efter kaffen fortæller Thomas mere om Skolehaverne og om projekt ”Haver til Maver”. Dernæst fortæller Bent om sit engagement i Skolehaven, og hvordan han fik ideen til at have bier der. Bent har mange års erfaring som biavler og vil også fortælle om sin biavl generelt og noget om forskellen på bier i byen og bier på landet.

nye_familier02

Vores erfarne og rutinerede dronningeavler Helle Theodorsen er instruktør på kurset. Helle vil gennemgå avlsteori, omlarvning, cellebygger, rugemaskine, småfamilier og mange andre spørgsmål. Kurset afholdes hos Claus Hansen i Odense Nordvest. Der er plads til 15 deltagere. Kurset er fortrinsvis for medlemmer af Nordfyns Biavlerforening. I det omfang der er ledige pladser til overs, så er biavlere fra andre biavlerforeninger også velkomne til at deltage.

Pris : kr. 350,- for medlemmer af Nordfyns Biavlerforening. Kr. 500,- for biavlere der ikke er medlem af Nordfyns Biavlerforening.

Tilmelding sendes til : Helle Sehested mail: hsehested@mail.dk eller tlf. 2015 3728/6591 2682.
Tilmeldingsfrist : Senest onsdag den 25. maj.

dronning101

Lørdag den 28. maj 2016 kl. 14.30—ca. 17.00

Besøg hos Aage Oksbjerg

Vi besøger Aage Oksbjerg og hans bigård. Her vil Åge fortælle om, hvordan man undgår, at bierne sværmer og om, hvordan man kan fremstille småfamilier. Aage er en erfaren dronningeavler og endvidere bisygdomsinspektør.

Vi forsøger, forud for besøget hos Aage, at arrangere et møde med en falkoner, der vil vise og fortælle om et liv med falke som hobby. Der vil komme yderligere informationer senere, hvis denne del af arrangementet bliver til noget.

Tilmelding til arrangementet til Erik Christensen på tlf. 23436243, senest den 24-05 2016.

Sted: Stærmosevej 106, 5690 Tommerup

arkiv2014-bi_i_aebleblomst

Månedens arbejde skribenter

Tirsdag den 17. maj kl. 19.00 besøg hos Anna og Lars Greve og møde med dette års ”Månedens arbejde-skribenter”

Sted: Skåstrupvej 6, 5400 Bogense

Vi indleder sommerens møder med et besøg hos Anna og Lars Greve. Lars har været biavler i mange år, mens Anna lige er begyndt som biavler og har været på begynderkursus i foråret. Ud over bigården hjemme, har Anna og Lars et par bigårde mere i det nordfynske område.

Efter besøget hos Anna og Lars kører vi til Kunstgården i Skovby og får kaffe, inden vi skal møde to repræsentanter for Hjørring Amts Biavlerforening. For i år er det jo en forening, nemlig Hjørring Amts Biavlerforening, der skriver ”Månedens arbejde” i Tidsskrift for Biavl.

Formand for foreningen, Jens Sproegel, og næstformand Rene Hansen vil fortælle om deres forening og om biavl i Vendsyssel. Jens er også medlem af bestyrelsen i Danmarks Biavlerforening.

Programmet for sommermøderne er på plads nu. Der er planlagt fire spændende møder: På det første møde besøger vi først Anna og Lars Greve og bagefter fortæller Jens og Rene fra Hjørring Biavlerforening om, hvordan de har biavl i Vendsyssel. I år er det biavlerforeningen fra Hjørring, som er månedens skribenter i Tidsskrift for Biavl.

På sæsonens andet sommermøde besøger vi Skolehaven på Falen, hvor Bent Povlsen har undervisningsbigård. Thomas Høgedal fra Odense Kommune fortæller om projektet "Haver til Maver" og Bent fortæller om ideen med skolehaverne. I juli skal vi se Gert Skovgaard bigård og bagefter vil Lars og Zofuz fra Solens Hjerte fortælle, hvordan vi bliver bedre til at lave god honning. På årets sidste sommermøde er Lars Bo Thomsen vært og der næst vil Klaus Langschwager fortælle om bl.a. varroabehandling og indvintring.

Gå ikke glip af sommermøderne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 17. maj, d. 15. juni, d. 18. juli og d. 15. august. Deltagelse i sommermøderne er gratis, men kaffen koster kr. 50,-. Tilmelding er ikke nødvendig. Møderne er åbne for alle.

Download sommerprogrammet fra dette link : Sommerprogram 2016 eller klik ind på siden "Møder"

Nordfyns Biavlerforening afholder to begynderkurser foråret 2016:

  • Et aftenkursus, der afholdes følgende mandage: 7/3, 14/3, 21/3, 4/4 og 11/4. Alle aftener kl. 19 - 22. Kurset afholdes på Søndersø Produktionshøjskole med Bent Povlsen og Lars Fischer som instruktører.
  • Et lørdagskursus, der afholdes lørdag den 2. april og lørdag den 16. april. kl. 9.00 - 16.00. Kurset afholdes på Tingstedet i Søndersø med Villy Christensen og Peter Lundager som instruktører.

Derudover er der, fælles for de to hold, praktik i en bigård lørdag den 30. april om eftermiddagen, lige som der i løbet af sommeren vil der blive holdt 3 aftenmøder med fokus på praktisk biavl. Datoerne for disse møder aftales med deltagerne.

Begge kurser afholdes i Søndersø.

Kurset er gratis, men det er et krav, at man inden kursusstart melder sig ind i Danmarks Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening. Bliv medlem af biavlerforeningen fra dette link : Danmarks Biavlerforening bishoppen

Tilmelding og nærmere oplysninger om kurset fås hos formanden for Nordfyns Biavlerforening, Helle Sehested, tlf. 6591 2682 (bedst efter kl. 17) eller på mail hsehested@mail.dk

 

Der er stor interesse for at blive biavler. I år starter vi to begynderhold. Og for at give de nye biavlere den bedste start, tilbydes de at få tilknyttet en mentor, der kan hjælpe dem i gang. Det kan være, du gerne vil være mentor for en ny biavler, men inden du beslutter dig, gerne vil vide, hvad det går ud på. Klik ind på Begynder-siden, lidt nede på siden har Anne Louise fortalt om hendes erfaringer med at være mentor for en begynder. Du kan også klikke på dette link : bimentor-erfaringer.

Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at være mentor.

Send en mail til Erik Larsen, boge@morudnet.dk eller ring 20 22 75 09.

Vi tilstræber, at den fysiske afstand mellem begynderen og mentor er så kort som mulig og du bliver kontaktet for nærmere information.