Author Archives: nordfynbiavl

dronningecelle01

Tidspunkt: Mandag den 15. august kl. 19.00

Sted: Rue Hed 55, 5462 Morud

Traditionen tro besøger vi på et af sommermøderne en ny biavler. I år er det Lars Bo Thomsen, der var på begynderkursus sidste år. Lars Bo vil vise sin bigård frem og fortælle om sit første år som biavler og visionerne for fremtiden.

Efter at have besøgt Lars Bo kører vi til Morud Forsamlingshus (Rugårdsvej 728, 5462 Morud), hvor vi først får kaffe. Bagefter vil en af Danmarks mest erfarne biavlere, Klaus Langschwager, fortælle om bl.a. varroabehandling og indvintring.

Traditionen tro er der også lodtrækning, blandt de, som har været til alle fire sommermøder, om en dronning.

Mandag den 18. juli kl. 19.00

Sted: Rugvænget 34, Skallebølle, 5492 Vissenbjerg

Vi mødes hos Gert Skovgaard, der har haft bier i fire år. Gert vil fortælle om hans dronningeavl og vise, hvordan han laver små-familier. Han kommer også ind på andre af hans gode oplevelser med bier. Der er ikke megen plads til bilparkering hos Gert, så I opfordres til at parkere på Skallebølle skolens parkeringsplads, der ligger tæt ved Gerts bopæl.

Derefter kører vi til Bred Kulturhus (Bredgade 80, 5492 Vissenbjerg), hvor vi drikker kaffe.

Bagefter vil Lars Fischer og Zofuz Knudsen fortælle, hvordan man behandler honning, så man får det perfekte resultat. De vil fortælle om de gode arbejdsmetoder, biavleren må tage i anvendelse i slyngerummet og ude i bigården. De kommer også ind på, hvordan biavleren anvender sin værktøjskasse og andre arbejdsredskaber bedst muligt for at få en god honning.

Lars og Zofuz vandt sidste år både guld og sølv for deres honninger ved Apimondiakongressen i Sydkorea. Vil du vide mere om at lave honning af høj kvalitet, så gå ikke glip af dette sommermøde.

På mødet er der mulighed for at få udleveret forudbestilte krämerplader.

honning01

Se livet i et bistade og hør hvad fortællingen om bierne. I løbet af sommeren indsamler de nektar, som bliver til velsmagende honning. Nordfynske biavlere holder åbent hus for alle interesserede. Vil du være biavler eller er du bare interesseret i at høre mere om bierne og deres spændende samfund, så besøg en af biavlerne der har åben bigård på søndag d. 19. juni kl. 13:00 til 17:00.

Følgende medlemmer af Nordfyns Biavlerforening holder åben bigård:

- Annette og Edmund Madsen, Landsbyen ved Hesbjerg Slot, Hesbjergvej 50, 5491 Blommenslyst, tlf. 6596 8402

- Magtenbølle Honning & Mjød, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2086 5492 (Klaus Ankerstjerne Eriksen)

- Marcusholm, Ravnholmvej 11, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2482 7038 (Kent Jensen)

- Villy Christensen og Lars Stahl, Holluf Pile Skole, Nøglens Kvarter 10, 5220 Odense, tlf. 2344 8612 (Villy Christensen)

Vil I vide mere om arrangementet, så kontakt formanden for Nordfyns Biavlerforening, Helle Sehested, på telefon: 2015 3782 eller mail: hsehested@mail.dk

dronning101

Onsdag den 15. juni kl. 19.00

Besøg i Skolehaven på Falen i Odense,

hvor Bent Povlsen har undervisningsbigård

Sted: Falen 155, 5250 Odense SV,  (Haveforeningen Rosenbækken) Parkering på modsatte side - ved Dyrskuepladsen: Indkørsel ad Travbanevej og Broløkkevej.

Først giver skolehaveleder Thomas Høgedal en kort introduktion til skolehaverne. Dernæst fortæller Bent Povlsen om sine bier i haven, og der bliver mulighed for et kig ned i staderne. Der bliver også mulighed for at gå rundt i haven og besøge drivhuset.

Så kører vi til Sanderumskolen, Væddeløbsvej 4, 5250 Odense SV, hvor vi får kaffe. Efter kaffen fortæller Thomas mere om Skolehaverne og om projekt ”Haver til Maver”. Dernæst fortæller Bent om sit engagement i Skolehaven, og hvordan han fik ideen til at have bier der. Bent har mange års erfaring som biavler og vil også fortælle om sin biavl generelt og noget om forskellen på bier i byen og bier på landet.

nye_familier02

Vores erfarne og rutinerede dronningeavler Helle Theodorsen er instruktør på kurset. Helle vil gennemgå avlsteori, omlarvning, cellebygger, rugemaskine, småfamilier og mange andre spørgsmål. Kurset afholdes hos Claus Hansen i Odense Nordvest. Der er plads til 15 deltagere. Kurset er fortrinsvis for medlemmer af Nordfyns Biavlerforening. I det omfang der er ledige pladser til overs, så er biavlere fra andre biavlerforeninger også velkomne til at deltage.

Pris : kr. 350,- for medlemmer af Nordfyns Biavlerforening. Kr. 500,- for biavlere der ikke er medlem af Nordfyns Biavlerforening.

Tilmelding sendes til : Helle Sehested mail: hsehested@mail.dk eller tlf. 2015 3728/6591 2682.
Tilmeldingsfrist : Senest onsdag den 25. maj.

dronning101