Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening tirsdag den 23. november 2021 kl. 18.30 på Produktionshøjskolen, Odensevej 55 i Søndersø.

Inden generalforsamlingen serverer foreningen traditionen tro suppe (også i en vegetarisk udgave).

Dagsorden ifølge vedtægterne:
    1. Valg af dirigent
    2. Formandens beretning
    3. Fremlæggelse af regnskab
    4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år fremlægges,
    herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år til NBF
    5. Forslag fra medlemmerne
    6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. På valg er:

        Bestyrelsesmedlemmer
                      Ane Funch-Nielsen (genopstiller)
                      Berit Tubæk Nielsen (genopstiller)
                      Christian Jørgensen (genopstiller)

Helle Sehested (genopstiller)
       Suppleanter
                      Jesper Møhring-Jensen (genopstiller ikke)
                      Pia Egtved (genopstiller ikke)
    7. Valg af revisor og revisorsuppleant
         På valg er: Revisor: Bjarne Bengtson
                         Revisorsuppleant: Bent Povlsen
    8. Evt.
   

Indkomne forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (9. november).

Efter generalforsamlingen vil vinderen af Nordfyns Biavlerforenings bedste honning blive kåret, og der vil være et eksternt indslag, som bliver offentliggjort senere.

Tilmelding til generalforsamlingen senest søndag den 21. november på mailadressen tilmelding@nordfynbiavl.dk eller sms 20153782