2019

Torsdag den 4. juli kl. 19
Mødested: Rugårdsvej 914, Skovsgårde, 5471 Søndersø. Parkering skal foregå i alléen.

På begge sider af Alléen er der kløvermarker, hvor Peter Lundager har sat bier til bestøvning af disse. Peter vil vise os sin bigård på adressen og fortælle lidt herom.

Herefter vil vi kører til Harndrup forsamlingshus, hvor Peter vil fortælle om bestøvningsopgaver, og hvad det kræver.

Derefter vil Lars og Zofuz fortælle om et temaarrangement, de deltog i i maj om bestøverkrisen i Europa. Mødet foregik hos det Europæiske Miljøagentur i København. Her var Lars en del af et panel, som diskuterede, hvilke udfordringer honningbierne og de vilde bier står overfor i disse år. Derudover vil de fortælle om den anden side af bestøvningen, nemlig de vilde biers vigtige rolle i bestøvningen af vores afgrøder, fødevarer og naturarealer. Du vil også få tips til, hvordan du kan gøre din have mere bi- og insektvenlig.

3+ gruppen blev etableret på et møde den 2. april 2019, hvortil alle medlemmer med over 3 års biavlererfaring var inviteret. Der mødte 6, og der var yderligere 2 interesserede, som ikke kunne komme den dag, men som også er med i gruppen fremover. Vi besluttede, at vi arbejder videre som en lukket gruppe, da vi mener det er af betydning, at vi kender hinandens baggrund, og at der er kontinuitet i det, vi arbejder med.

På det første møde præsenterede vi hver især, hvor vi aktuelt står i vores biavl, og hvilke ting der især optager os. Sammen fik vi opstillet en liste over, hvilke emner vi vil fokusere på i de kommende samlinger. 

Vi har lige (8. maj) været sammen til det andet møde. Emnet denne aften var sværmning, forebyggende foranstaltninger og kontrol samt den efterfølgende afhjælpning, hvis det er gået galt. Vi fik præsenteret er række metoder til at hindre sværmning og fik udvekslet en hel del erfaring omkring, hvordan vi hver især arbejder i vores biavl.

Planen er nu, at vi hver især plukker i de metoder og idéer vi fik i løbet at aftenen og tager dem med i årets arbejde med bierne. Vi mødes så igen til august for at udveksle de erfaringer vi har gjort igennem sommeren specielt med fokus på sværmning.

Tirsdag den 14. maj kl. 19
Mødested: Kirkevej 81, Nørre Højrup, 5450 Otterup

Aftenen begynder hos Jørgen Larsen, der er ny biavler. Han fik sine to første bistader i 2018 og har lavet en aflægger, så han nu har tre bifamilier. Jørgen vil fortælle om, hvordan han oplevede at blive biavler, og hvilke overvejelser han havde inden og, i høj grad efter, at han fik bier.

Efter besøget hos Jørgen Larsen kører vi til Uggerslev Forsamlingshus, hvor vi først får kaffe og kage. Herefter vil månedens skribent i Tidsskrift for Biavl, Lars Bo Christensen, fortælle om sin biavl og drift, samt komme nærmere ind på det, han skriver om i Tidsskriftet.