Sidste nyt 2015

Generalforsamling 2015

Pænt fremmøde var der på årets generalforsamling, som blev afholdt tirsdag d. 24. november i Søndersø. Helle Sehested fremlagde beretningen, hvor hun bl.a. takkede for medlemmernes store engagement i foreningens aktiviteter. Nordfyn Biavlerforenings mange aktiviteter skaber en positiv interesse for foreningen og biavlere fra andre lokalforeninger kommer gerne og deltager i eksempelvis vores sommermøder. Helle nævnte også at Danmarks Biavlerforening fejrer 150 års fødslesdag i første weekend i juli i Ringe til næste år.

Generalforsamlingen var en af de mere fredelige af slagsen. Der var ingen forslag fra medlemmerne og der var heller ingen udskiftninger i bestyrelsen. Desuden kunne vores kasserer Per oplyse, at medlemstallet er støt stigende. I dag er vi oppe på at være 173 medlemmer.

Der var også tid til, at Lars fra Solens Hjerte kunne fortælle om hans og Zofuz rejse til Apimondia i Sydkorea, hvor de vandt guld og sølv for deres honning. Der var stor interesse for at høre om deres rejse til Sydkorea.

Årets honningkonkurrence blev også afholdt i forbindelse med generalforsamlingen. Selv om der ikke var så mange deltagere, så blev der alligevel fundet to vindere i kategorien forsommerhonning og to vindere i kategorien sommerhonning.

Første præmie i forårshonning gik til Annette og Edmund

Anden præmie i forårshonning gik til Gert Skovgård

Første præmie i sommerhonning gik til Edith og Bo Nørret

Anden præmie i sommerhonning gik til Lena og Christian Jørgensen

- For tredie år i træk har vi haft bisløjd-kursus hver lørdag i februar. En god aktivitet der har samlet en større flok biavlere. Bisløjd-deltagerne havde lavet en udstilling på generalforsamlingen med nogle af produkterne. På billedet fortæller Gert om, hvordan han har lavet en Ø-parringskassette.

Honningkonkurrencen

Fristen for indlevering af honning til den årlige honningkonkurrence er forlænget til torsdag d. 12. november. Honningkonkurrencen afholdes i forlængelse af generalforsamlingen og honning til honningbedømmelsen kan indleveres hos Erik Larsen, Engvej 3, 5462 Morud (tlf. 2022 7509) senest torsdag d. 12. november kl. 18:00.

I honningkonkurrencen vil der være to kategorier: En for rørt forårshonning og en for rørt sommerhonning. Man kan kun indlevere ét glas, og det skal fremgå, hvilken kategori honningen tilhører. Der er præmie og diplom til de to bedste honninger i hver kategori.

Forud for honningbedømmelsen vil honningen blive bedømt af en dommerkomite, ikke bare på renhed og udseende, men også på smag.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

tirsdag den 24. november kl. 18.30 på Produktionshøjskolen, Odensevej 55 i Søndersø.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år fremlægges,

herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år til NBF

5. Forslag fra medlemmer

6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

På valg er: Bestyrelsesmedlemmer

Erik Larsen (genopstiller)

Helle Sehested (genopstiller)

Palle Brink Larsen (genopstiller)

Per Vestrup (genopstiller)

Suppleanter

Anne Louise Bondegaard Jørgensen (genopstiller)

Svend Erik Stærmose (genopstiller)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Evt.

Indkomne forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen serverer foreningen traditionen tro suppe (i år også i en vegetarisk udgave).

Der vil også i år være konkurrence om foreningens bedste honning. Der bliver to kategorier: En for rørt forårshonning og en for rørt sommerhonning. Man kan kun indlevere ét glas, og det skal fremgå, hvilken kategori honningen tilhører. Der er præmie og diplom til de to bedste honninger i hver kategori.

Forud for honningbedømmelsen vil honningen blive bedømt af en dommerkomite, ikke bare på renhed og udseende, men også på smag.

Honning til honningbedømmelsen kan indleveres hos enten Erik Larsen, Engvej 3, 5462 Morud (tlf. 2022 7509), Palle Brink Larsen, Fyllestedvej 8, 5464 Brenderup (tlf. 4125 4838) eller Per Vestrup, Ny Kongevej 44, 5000 Odense C (tlf. 6083 4594), senest fredag den 6. november.

M.v.h. Bestyrelsen

Vintermøder 2015/2016

Programmet for årets vintermøder, som vi holder sammen med de 4 andre biavlerforeninger på den nordlige del af Fyn er nu udkommet, og er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Det første møde er mandag den 30. november og det er Helle Theodorsen, der fortæller om "Gør-del-selv-dronninger". Det er Vindinge Herreds Biavlerforening, der arrangerer mødet, og det finder sted på Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev

Hele vinterprogrammet er også tilgængeligt fra dette link:

Vinterprogram 2015_16

Hvert vintermøde koster mindre end et glas honning -- kun 35,- kr. pr. person eksklusiv forplejning. Møderne starter kl. 19:00 og slutter senest klokken 22.00, og tilmelding er ikke nødvendig. Der tages forbehold for ændringer af programmet.

Oxalsyre

Det er også i år muligt at bestille oxalsyre. 2 dl. koster kr. 20,- og udleveres på generalforsamlingen. Bestilling modtages via mail, der sendes til Klaus A. på ke@aigis.dk eller på telefon: 2086 5492.

LAG-midler til udviking af landdistrikterne

Et af vores medlemmer, Lars Greve, er medlem af bestyrelsen for LAG MANK, og har opfordret os til at skrive noget om mulighederne for at søge støtte.

Går du med planer om at lave honning eller andre biavlsrelaterede produkter i lidt større stil, så kan du måske få økonomisk hjælp til at realisere dine planer fra LAG-midlerne.

LAG er en forkortelse for Lokale Aktions Grupper. De lokale grupper er spredt ud over hele landet og grupperne tildeler midler fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til lokalt forankrede projekter, som skal skabe attraktive levevilkår og vækst i gruppens område.

I vores del af Fyn administreres LAG-midlerne af LAG MANK, som dækker Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde. På deres hjemmeside fremgår det at lokalt producerede fødevarer er et prioriteret område, som har gode muligheder for at få støtte.

Det er ikke kun enkelt personer, der kan få støtte. Er i flere biavlere eller lokale fødevareproducenter, som har en fælles ide eller projekt, så har i også mulighed for at få støtte fra LAG-midlerne.

Vil du vide mere om LAG-midlerne, så klik ind på LAG MANK : www.lag-mank.dk eller kontakt koordinator Anders Holmskov. Du kan finde hans kontaktinformationer på hjemmesiden.

Vilde Bier gi'r Æbler i Kassevis

I anledning af Assens æblefestival afholdes møde om vilde bier torsdag den 15. oktober kl. 19:00 i Magtenbølle Sulelænge (Magtenbøllevej 94, Vissenbjerg). Entre : gratis. Tilmelding på mail : magtenboelle@gmail.com

Formand for foreningen Vilde bier i Danmark og naturgeograf Maria Gram-Jensen er oplægsholder. Maria er både en vidende og underholdende oplægsholder. Hun er biavler og et kendt ansigt blandt biavlere, hun har været næstformand for Faaborg og Omegns Biavlerforening samt medstifter af netværket Kvinder i Biavl.

Mødet arrangeres af Magtenbølle Beboerforening, Sulelængens Venner i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Assens Kommune. DN-assens uddeler denne aften op til 15 gratis humlebikasser til de tilstedeværende.

- Lars og Zofuz viser stolt deres guld- og sølvmedalje frem, som de har vundet på Apimondia, verdenskongressen for biavlere.

Verdens bedste honning

Så gjorde de det igen - biavlerne fra Solens Hjerte har atter fået flotte præmier for deres honning. Denne gang var det en guldmeldalje i kategorien fast honning og en sølvmedalje for honningen der deltog i kategorien flydende honning. Konkurrencen blev afholdt på Apimondia, verdenskongressen for biavlere, som i år afholdes i Sydkorea. 114 andre biavlere fra hele verden deltog også i konkurrencen. Sidst der var apimondia i 2013 i Kiev, da fik de også en sølvmedalje for deres honning. Kæmpestort tillykke til Lars, Zofus og Antonia for deres flotte præstation.

Det centrale bigårdsregister

Har du husket at opdatere oplysningerne om dine bier på Det Centrale Bigårdsregister? Er der sygdomsudbrud i nærheden af dine bier, så er det via oplysningerne i registrets database, at du får besked om sygdom m.m.

Det Centrale Bigårdsregister får du adgang til via dette link : CBR På hjemmesiden kan du oprette en ny bigård via "Registrer bigård", redigere oplysninger om dine bigårde ved at dobbeltklikke på feltet i listen over dine bigårde og nedlægge bigårde via knappen "Nedlæg bigårde".

Miralkerne

En smuk film om en italiensk familie på landet der driver biavl og om deres drømme. Her er et link til filmens trailer: Miraklerne

Honningården har fået ny ejer

- Honninggårdens åbningstider er tirsdage og torsdage fra kl. 14:00 til 17:30, udtaler Claus Bengtson.

Så lykkedes det. Honninggården har fået ny ejer, Claus Bengtson har overtaget virksomheden efter Bjarne Pedersen.

"Honninggården drives videre på samme vilkår som hidtil. Rammevask, materielsalg og modtagelse af honning videreføres, ligesom indgåede aftaler med Bjarne vil blive overholdt." Udtalte Claus Bengtson på sommermødet d. 17. august, hvor han gav en kort præsentation af sig selv og hans visioner.

Sommermøde mandag den 17. august kl. 19.00

Besøg hos Palle Brink Larsen og temaaften om:

Presset honning - lokale erfaringer

Mødested: Fyllestedvej 8, 5644 Brenderup

Vi besøger først Palle Brink Larsen, der er hobbybiavler og medlem af bestyrelsen i Nordfyns Biavlerforening. Palle har haft bier i 4 år og har sine bier i trugstader. Palle fik for et par år siden biallergi og vil fortælle om at have bier på trods af biallergi.

Efter besøget hos Palle kører vi til Harndrup Forsamlingshus, hvor vi først får kaffe. Derefter tager vi fat på aftenens tema, der er presning af honning. Forskellige medlemmer af Nordfyns Biavlerforening, der presser honning, vil fortælle om fordele og ulemper ved at presse honning og demonstrere forskellige måder at presse honning på.

I løbet af aftenen vil Claus Bengtson, der den 1. august overtager Honninggården i Holse, kort introducere sig selv og sine planer med Honninggården.

Endelig vil der, traditionen tro, være udtrækning af vinderen af en bidronning blandt de medlemmer, der har deltaget i alle sommermøderne.

Nordfyns Bivlerforening på Rosenfestival

I weekenden d. 1. og d. 2. august er vi i Bogense til Rosenfestival. Vil du vide noget om bier, biavl og honning, så er du velkommen til at besøge vores stand. Se mere om Rosenfestivalen her.

Kræmerplader

På sommermødet i mandags blev de fleste kræmerplader udleveret, men enkelte var forhindret i at hente dem. Er du en af dem, der var forhindret i at hente de plader, du havde bestilt, så kan dine kræmerplader afhentes hos Klaus Ankerstjerne Eriksen, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg, tlf: 2086 5492. Ring før du tager hjemmefra og lav en afhentningsaftale, så du ikke kører forgæves.

Der er også en lille mængde plader i overskud til dem, der glemte at bestille. Ring til Klaus Ankerstjerne og lav en aftale, hvis du er interesseret i at købe kræmerplader.

Sommermøde : Mandag den 20. juli kl. 19.00

Foredrag med Per Kryger om bisygdomme

Sted: Bjarne Bengtson, Thygesensvej 12, Krogsbølle, 5450 Otterup

Som vi plejer, skal vi også i år besøge en ny biavler. I år besøger vi Bjarne Bengtson, der var på begynderkursus sidste år. Bjarne vil vise os sin bigård og fortælle om sit første år som biavler. Derefter kører vi til Vellinge forsamlingshus, hvor vi drikker kaffe.

Efter kaffen vil Per Kryger fortælle om aktuelle bisygdomme. Per er seniorforsker på Aarhus Universitet, Flakkebjerg, og leder af sygdomsbekæmpelsen af bier i Danmark. På mødet er der mulighed for at få udleveret forudbestilte krämerplader.

Biernes dag

Sommerens flittige bier har travlt med at indsamle nektar og lave den om til honning. Bien er et fascinerende insekt, som lever i et endnu mere fascinerende samfund. Den nyudklækkede bi er i starten stadebi, den passer yngel samt gemmer honning og pollen i de karakteristiske sekskantede celler.

Vil du vide mere om bierne og deres liv, så er der åben bigård d. 21. juni kl. 13:00 til 17:00. På Nordfyn afholder den lokale biavlerforening ”Biernes Dag”, hvor det er muligt at komme ud til din lokale biavler og få mere at vide om bier og honning.

På ”Biernes dag” vil biavlere fortælle om fascinationen ved biavl, og det vil være muligt at få informationer om både bier, biavl og at være biavler.

Foreløbig har følgende medlemmer af Nordfyns Biavlerforening valgt at holde åben bigård:

Helge Pedersen, Idyllendal 6, Smidstrup, 5400 Bogense (Kør ind ved Sprøjtehuset i Smidstrup)

Marcusholm, Ravnholmvej 11, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2482 7038

Solens Hjerte, Planteskolevej 51, Holmstrup Odense SV, tlf. 4042 3465

Annette og Edmund, Landsbyen ved Hesbjerg Slot, Hesbjergvej 50, 5491 Blommenslyst, tlf. 6596 8402

Magtenbølle Honning & Mjød, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2086 5492

Vil I vide mere om arrangementet, så kontakt formanden for Nordfyns Biavlerforening, Helle Sehested, på telefon: 2015 3782 eller mail: hsehested@mail.dk

Sommermøde : Mandag den 22. juni kl. 19.00

Besøg i Villy Christensen og Lars Stahls bigård ved Skovsøen i Odense og oplæg af Axel Michelsen om biernes dansesprog

Sted: Vi mødes ved Ishuset ved Skovsøen, på Skovallén i Odense

Først skal vi se og høre om Lars og hans svigerfar, Villys, bier ved Skovsøen i Odense. Det var de bier, der producerede vinderhonningen til honningkonkurrencen i 2014.

- Axel Michelsen har forsket i biofysik og sanseapparatet hos insekter på SDU og er selv biavler.

Derefter kører vi til Syddansk Universitet, hvor vi først får kaffe. Derefter vil professor emeritus Axel Michelsen fortælle om sit arbejde med at lave en kunstig bi samt, hvordan han har kunnet simulere biernes bevægelser og dermed afdækket ny viden om biernes dansesprog. Axel Michelsen vil redegøre for sin forskning og vil også komme ind på, hvad denne forskning betyder for den enkelte biavler.

Biavl på det fynske dyrskue

I weekenden d. 12. til d. 14. juni er vi gået sammen med andre fynske biavlerforeninger om at have en stand på det fynske dyrskue. Vores stand er ved dyrskuets fødemarked sammen med andre fødevareproducenter. Se mere om dyrskuet fra dette link : Det fynske dyrskue

Dine bier skal synes, hvis du flytter dem

Husk at få en kyndig biavler til at syne dine bier, hvis du flytter dem. Det er vigtigt at få dem synet, så reduceres spredning af sygdomme til et minimum. Her er et link til Danmarks Biavlerforenings liste over kyndig biavlere: Kyndig biavler-liste

Vil du også være kyndig biavler, så skal du gennemføre et 3 dages kursus hos Offentlig bisygdomsbekæmpelse. Vil du vide mere om kurset så klik på dette link : Bisygdomskursus

Nordfyns Biavlerforening støtter medlemmer, der gerne vil deltage i bisygdomskurset. Der bevilges kr. 650,- til hvert af de medlemmer, som vælger at blive kyndig biavler. Det forventes, at de pågældende medlemmer efterfølgende stiller deres viden om bisygdomsbekæmpelse til rådighed for foreningen, fx. ved at syne bier. Der er afsat kr. 2000,- i budgettet til at støtte dem der vil være kyndig biavlere.

Årets første sommermøde: mandag den 11. maj kl. 19.00

Besøg hos månedens skribenter : Lars Fischer og Zofuz Knudsen

Sted: Solens Hjerte, Planteskolevej 51, 5250Odense SV

Vi indleder årets sommermødesæson med et brag af et sommermøde hos Zofuz og Lars, der er årets skribenter i Tidsskrift for Biavl. Først skal vi besøge bigården og se slyngerummet. Efter kaffen vil Lars og Zofuz fortælle om deres biavl: Om glæderne og oplevelser med bierne, om at deltage i og vinde International Food Contest i Herning, om presset honning og meget mere.

Kom og oplev en aften med hyggeligt samvær, underholdning og lækkert kaffebord.

Har du en bisværm?

Har du en bisværm du gerne vil af med, så har Danmarks Biavlerforening lavet en liste over sværmhentere, som gerne kommer og henter bisværmen. Listen er sorteret efter postnummer og der er mere end 700 sværmhentere fordelt over hele landet. Så der er helt sikkert også en sværmhenter i nærheden af dig. For at se listen, så klik her : sværmhenterliste

Plantage ansætter tusindvis af arbejder

På DR er der en video med Bo Skov og hans mange bier, der bestøver frugtplantagerne, se dette link : Bo Skovs mange bier

Udflugt til Endelave

Vi har planlagt en udflugt til Endelave, sammen med de 3 fynske foreninger, som vi også arrangerer vintermøder sammen med. Tidspunktet for udflugten er sat til lørdag den 30. maj 2015. Der er plads til max. 40 personer på turen. Pladserne fordeles med 10 pladser til hver forening og efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding senest fredag d. 8. maj til Helle Sehested: hsehested@mail.dk

På turen skal vi først og fremmest møde et par af de biavlere, der har brune bier på Endelave, og både høre om de brune bier og om, hvordan det er at have nogle af sine bier stående på øen, når man selv bor i Jylland. Derudover vil vi få en rundvisning i Lægeurtehaven. Frokosten indtages på Louises Loppecafè. Endelig skulle der også blive tid til en tur øen rundt med traktorvogn, for de, der ønsker det, inden turen går tilbage til fastlandet.

Link : Program med detaljeret beskrivelse af turen

Sommermødeprogram

Programmet for sommermøderne er på plads nu. Fire spændende sommermøder er planlagt. Vi besøger først Lars og Zofuz fra Solens Hjerte, som er månedens skribenter i Tidsskrift for Biavl i år. Axel Michelsen vil på årets andet sommermøde fortælle om biernes dansesprog. I juli har vi inviteret Per Krüger til at fortælle om bisygdomme, og på det sidste sommermøde besøger vi de nye ejere af Honninggården.

Gå ikke glip af sommermøderne, sæt allerede nu kryds i kalenderen på mandagene d. 11. maj, d. 22. juni, d. 20. juli og d. 18. august. Hele sommerprogrammet kan du finde fra dette link: Sommermødeprogram 2015

Tap din honning direkte fra bistadet

Sælg din slynge, glem alt om at presse, nu kommer det sidste nye hit - sæt det tomme glas ud til bistadet, drej på knappen og glasset fyldes med honning. To biavlere fra Australien har udviklet bistadet Flow. I honningmagasinet er der kunsttavler, hvor alle cellerne ved hjælp af en vride-mekanisme kan skilles ad. Herefter løber honningen ned i en rende og ud i en pvc-slange til det tomme honningglas.

Se mere her : Flow Og er du stadig i tvivl om, du skal have bistadset Flow, så kan følgende you-tube nok overbevise selv de mest hårdnakkede skeptikere : Flow bistadet

Systemet hedder Flow og er udviklet til Langstroth. Synes du det lyder spændende, så koster et bistade med et honningmagasin og et yngelmagasin ca. 4300,- kr. plus forsendelse fra Australien (ca. kr. 800,-).

Fredelig generalforsamling i Danmarks Biavlerforening

Delegerede fra hele landet deltog i generalforsamlingen i DBF, hvor formand Knud Graaskov sammen med den øvrige bestyrelse blev genvalgt. Økonomien er på rette spor og Helle Sehested stillede spørgsmål vedrørende mikroplastik i honning samt finansiering af biavlerkonferencen. Se mere om generalforsamlingen via dette link : Generalforsamling i DBF

Strategidokument for Nordfyns Biavlerforening

Bestyrelsen for Nordfyns Biavlerforrening har diskuteret hvad vi vil med NBF og har vedtaget et strategidokument.

- Med strategidokumentet får vi fokus på det vi vil med Nordfyns Biavlerforening. Vi har haft nogle gode debatter i bestyrelsen om vores mission og visioner samt hvilke indsatsområder vi prioriterer, udtaler Helle Sehested om .

Strategidokumentet kan læse fra dette link: Strategi 2015 .. 2017

Vintermøde:

Biodynamisk biavl

Oplægsholder: Erik Frydenlund

Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19:00 i Vindinge Herreds Biavlerforenings klublokale, Kaliffenlund 2, Ullerslev

I foredraget vil Erik gerne dele sine erfaringer om en mere naturlig form for biavl med bl.a. toplistestadet og Det gylden stade. Desuden vil Erik fortælle om de tanker, der ligger bagved biodynamisk biavl, og hvordan han praktiserer det med naturlig sværmning, selvbyg af vokstavler og presning af honning.

Biodynamisk biavl prøver at forstå og tilgodese biernes naturlige behov og der- ved styrke deres indre sundhed. På Erik Frydenlunds hjemmeside: www.erikfrydenlund.dk under bier, kan I læse mere om biodynamisk biavl, og de tanker, som Erik har om det.

Bliv Biavler

Få indsigt i biernes forunderlige verden. Bierne er vigtige bestøvere af vores fauna og så giver bierne herlig og velsmagende honning.

Vil du også have bier? Så afholder Nordfyns Biavlerforening begynderkursus for nye biavlere.

Mandag den. 9. og 16. og 23. og 30. marts samt mandag den. 13. april

Derudover praktik i bigården lørdag den 25. april kl. 10:00 – 13:00

Sted: Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø

Alle aftener fra kl.: 19:00 til kl. 22:00

Vil du vide mere om kurset, kan du kontakte en af de to erfarne biavlere og instruktører, som også i år vil undervise på begynderkurset:

Bent Povlsen,

Tlf. 65 96 79 74 eller 40 15 63 04

Lars Fischer

Tlf. 40 42 34 65

Har du allerede bestemt dig og vil du gerne tilmeldes begynderkurset, så send en mail til Helle Sehested på mail: hsehested@mail.dk

Biavlskonferencen 2015

- Hans Jørgen Malling fra rigshospitalet fortalte om bistik og allergi på bialvskonferencen.

400 biavlere var i Vejen d. 7. og 8. marts til Danmarks Biavlerforenings årlige biavlerkonference.
Konferencen formidlede relevant, aktuel og informativ viden indenfor biavl. Se mere om konferencen fra dete link: Biavlskonference 2015

Vintermøde:

Klaus Langschwager - Honning og hvad så!

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19:00

Honningtype, fratagning, omrøring og tapning. Hvad gør man, hvis man vil lave den bedste honning? Få inspiration når Klaus Langschwager fortæller om honningproduktionens mange facetter. Klaus er en meget erfaren biavler og fik på DBF’s generalforsamling i 2014 Guldnålen for sit store arbejde inden for dansk biavl.  

Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussioner i løbet af aftenen.

Sted: Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 Munkebo

Pris: kr. 35,- eksklusive kaffe og kage.

Cremekursus

Vi gentager succesen og inviterer til cremekursus. På dette kursus laver vi forskellige cremer og salver med bivoks og andre kvalitetsråvarer. Kom og få en hyggelig eftermiddag og en spændende indføring i cremelavningens magiske verden. Vi har fået Else Marie til at undervise på cremekurset, hun har erfaring med at lave forskellige hudplejeprodukter, hvor hun bruger bivoks, honning og propolis.

Tid: lørdag den 21. marts kl. 13:00 til 17:00.

Sted: Ubberud Skole

Pris: 100 kr. inklusive materialer

Tilmelding til Else Marie senest d. 30. januar til : elsemarieeventyr@msn.com eller på telefon : 2013 5492

Vintermøder

Også i år afholder vi vintermøder om forskellige aktuelle emner indenfor biavl i samarbejde med andre fynske biavlerforeninger. Programmet er færdigredigeret og kan hentes fra dette link: Vintermøder 2014 .

Snedker-workshop for biavlere

lørdag d. 17. januar kl. 13:00 på Ubberud Skole.

Succesen fra sidste år med at lave snedker-workshop vil vi gentage i år. Kasser, rammer, stader, værktøj og meget andet laver biavleren selv hjemme på sit værksted. I denne workshop mødes vi for at udveksle ideer og inspirere hinanden. Måske har du en god ide til et redskab andre kan bruge eller måske er du gået i stå med et projekt og mangler inspiration til at komme videre. Villy og Bent vil også i år være tovholdere på workshoppen.

Tid: Workshoppen afvikles over fem lørdage med start lørdag d. 17. januar kl. 13:00 til 17:00. Første lørdag vil gå med at planlægge, hvad vi vil lave i workshoppen.

Sted: Vi mødes i sløjdlokalet på Ubberud Skole.

Pris: det koster kr. 25,- pr. gang, samt betaling for materialeforbrug.

Tilmelding hos: Villy, mail: villychris2@mail.dk eller telefon: 65967832 / 23448612, hvor du også kan få flere oplysninger.