Sidste nyt 2014

Bliv Biavler

Få indsigt i biernes forunderlige verden. Bierne er vigtige bestøvere af vores fauna og så giver bierne herlig og velsmagende honning.

Vil du også have bier? Så afholder Nordfyns Biavlerforening begynderkursus for nye biavlere.

Mandag den. 9. og 16. og 23. og 30. marts samt mandag den. 13. april

Derudover praktik i bigården lørdag den 25. april kl. 10:00 – 13:00

Sted: Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø

Alle aftener fra kl.: 19:00 til kl. 22:00

Vil du vide mere om kurset, kan du kontakte en af de to erfarne biavlere og instruktører, som også i år vil undervise på begynderkurset:

Bent Povlsen, Tlf. 65 96 79 74 eller 40 15 63 04

Lars Fischer, Tlf. 40 42 34 65

Har du allerede bestemt dig og vil du gerne tilmeldes begynderkurset, så send en mail til Helle Sehested på mail: hsehested@mail.dk

Vestfyns Biavlerforening vært er vært ved sæsonens første vintermøde:

"Gør det selv"-dronninger

Tirsdag den 25. november 2014

Tonny Tychsen er indehaver af Ellum Biavl, hvor der hvert år produceres en masse honning og en masse dronninger. Men man skal jo starte et sted, så Tonny vil fortælle om de forskellige måder, man kan lave dronninger på, fra den simpleste til den professionelle.

Det er dog ikke ligegyldigt, hvilken dronning man vælger til dronningemor. Tonny har stor erfaring i dette og vil fortælle, hvordan man skal vælge sine dronningemødre, uanset om det er første eller treogtyvende gang, man prøver.

Sted: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart

Vintermøderne koster mindre end et glas honning - kun 35 kr. pr. person, og ved de fleste møder kan man desuden købe kaffe og brød og lignende. Møderne starter kl. 19.00 og slutter kl. 22.00. Tmelding er ikke nødvendig.

Generalforsamling 2014

Stort fremmøde var også kendetegnede for dette års generalforsamling. Ca. 60 medlemmer af Nordfyns Biavlerforening deltog i generalforsamlingen, som startede med at vi fik suppe. En god tradition, "uden mad og drikke duer helten ikke" var der én som bemærkede, med antydning af at mætte maver er en forudsætning for en god generalforsamling.

Helle Sehested nævnte i beretningen, at vi nu er 157 medlemmer i foreningen. Hun orienterede også om de mange aktiviteter, som foreningen har gennemført i løbet af året. "Nordfyns Biavlerforenings høje aktivitetsniveau er kun muligt, fordi vi har så mange aktive og engagerede frivillige i foreningen. Tak til alle der bakker op om foreningens aktiviteter", udtalte Helle. Efter beretningens godkendelse blev regnskab og budget fremlagt af Per. Regnskab og budget blev også godkendt.

Bent Povlsen fremsatte to forslag, som gav en engageret debat om, hvordan vi bliver bedre til at strukturere, de udstillinger vi deltager i samt hvilke betingelser, der skal gælde for kursisterne på begynderkurserne. Forslagene blev ikke vedtaget, men de skabte en god dialog om, hvad vi vil med Nordfyns Biavlerforening.

Der var også lidt udskiftning i bestyrelsen. Gert og Thomas blev valgt ind i bestyrelsen, og Anne Louise og Svend Erik blev valgt til suppleanter.

Efter generalforsamlingen afholdt vi honningkonkurrence. 19 honninger deltog i konkurrencen. Koncentrationen var stor, når man ihærdigt forsøgte at udskille de forskellige smagsnuancer, som der er i de forskellige honninger. Honningkonkurrencen er en ideel ramme for at udveksle synspunkter om smag, duft og honningkvalitet.

Lars Stahl fik førstepræmien for sin honning, Solens Hjerte kom ind på en anden plads og trediepræmien gik til Annette og Edmund. Tillykke til vinderne og tak til Skovs Biavl, Honninggården og Swienty for de fine gaver de havde doneret til vinderne.

I foråret blev der investeret i en ny slynge og de to gamle slynger blev solgt på generalforsamlingen. Her bliver den ene af slyngerne grundigt efterset.

Danmarks bedste honning

Så gjorde de det igen. Solens Hjerte scorede både guldmedalje og æresmedalje for deres honning på årets Food Contest i Herning. Det er bare flot og et stort tillykke til jer med den anerkendelse i har fået for jeres honning fra toppen af Odense. I 2013 fik de sølvmedalje på Apimonda-kongressen i Ukraine.

Selv siger Lars og Zofuz om deres honning at: "Honningen kommer fra Odenses højst beliggende bigård, som ligger på sjette sal på taget af First Hotel Grand i centrum af byen. Herfra har bierne besøgt byens frugttræer og udforsket byhavernes kulørte skatkammer af blomstermangfoldighed. Denne nektarsammensætning giver honningen et kraftigt sydlandsk strejf og gør den til en intens og spændende oplevelse. "

Billeder siger mere end tusinde ord, så her kommer lidt billedmateriale fra præmieoverækkelsen:

- Danmarks Bedste honning, kommer fra toppen af First Hotel Grand.
- Zofuz og Lars fremviser stolt deres guldmedalje.
- Præmieringen blev overrakt af Prins Joakim. Mon ikke Zofuz anbefaler prinsen at deltage i begynderkursus i Nordfyns Biavlerforening, hvis han vil være biavler 😉

Formandsmøde i Danmarks Biavlerforening:

Åben bigård

"Vi har haft gode erfaringer med Åben Bigårdsdagen. Medlemmerne bestemmer selv, hvordan de vil tilrettelægge dagen. Det giver frihed til at realisere arrangementet på mange forskellige måder", udtaler Helle Sehested fra Nordfyns Biavlerforening på det årlige formandsmøde i Danmarks Biavlerforening, som blev afholdt i Odense.

Helle Sehested fremlagde et forslag på formandsmødet om at afholde Åben Bigård-dag på landsplan. "I 2013 havde vi succes med at afholde Åben Bigård på Nordfyn. På den baggrund kunne det være en god ide at udbrede ideen til resten af landet." udtalte Helle og fortsatte "Det er en god anledning til at udbrede kendskabet til biavl og bierne".

Helle Sehested foreslog i øvrigt, at initiativet kunne erstatte eller slås sammen med Honning-jordbærdagen.

Åben Bigård-dag er også en mulighed for medlemmerne at promovere honning og biavl på de enkelte medlemmers egne præmisser. En biavler vælger måske at slynge honning på dagen, mens en anden biavler måske hellere vil vise bierne frem og fortælle om dem i et observationsstade. Åben Bigård-dag åbner op for mere frihed for den enkelte biavler til selv at vælge, hvordan han eller hun synliggør sin biavl, mens foreningen bakker op om dagen med pressemeddelelser, annoncer, kampagnemateriale etc.

Der var positiv opbakning til forslaget, andre biavlerforeninger havde erfaringer med at lave noget tilsvarende.

Det Centrale Bigårdsregister

Det Centrale Bigårdsregister (CBR) er stadig et upopulært register. Mange kritiserede systemet for at være ustabilt og for at have en mildest talt elendig brugergrænseflade. "Selv erfarne IT-brugere har store problemer med at bruge CBR" udtalte en af deltagere. NaturErhvervsstyrelsen er ansvarlig for systemet. Gentagne gange har DBF orienteret styrelsen om de store problemer, der er med CBR. "Det er ikke brugerne, men systemet, som ikke er godt nok" fastslog Knud Graaskov, der i øvrigt kunne oplyse, at styrelsen har planer om at gøre CBR obligatorisk, så alle biavlere skal registrere deres bier i systemet. NaturErhvervsstyrelsen vil sikkert også stille krav om, at biavlerne betaler en afgift til systemet.

Uddannelse

"I et forum som formandsmødet er det oplagt at diskutere mere overordnede visioner for de forskellige arbejdsområder i DBF. Vi er fire biavlere som var i Irland til biavlskonference i sommers. Det var meget inspirerende. Især var det interessant at opleve den irske biavlerforenings uddannelsespolitik. Derfor har vi på formandsmødet præsenteret et oplæg til diskussion af DBFs uddannelsesvisioner", fortæller Helle Sehested, som er en af forslagsstillerne til oplægget.

Klaus Andersen fra Vejle og omegns biavlerforening er en af de andre forslagsstillere, som i dette videoklip fortæller lidt om tankerne bag oplægget.

Bier i haven

På formandsmødet blev der også orienteret om to fokusdage, der handlede om, hvordan man holder bier i haven. I Århus og København i september deltog ca. 65 biavlere i et aftenarrangement om biavl i byen og hvilken betydning det har for bierne, bestøvning og for honningen. Nordfyns Biavlerforening er en lokalforening forankret ude på landet, alligevel har vi en del medlemmer i byen og som har bier i byen og i parcelhushaven. Måske vil DBF afholde en fokusdag om bybiavl eller biavl i haven til næste år i Odense.

Det var i korthed lidt om, hvad der foregik på formandsmødet i oktober 2014. Et godt møde der blev afholdt i en god og afslappet atmosfære.

-kae/2014

Rosenfestival første weekend i august

- Vores stand på Rosenfestivalen i 2012 var også velbesøgt.

Mød os på Rosenfestivalen d. 2. og 3. august i Bogense. Ser mere om festivalen på dette link: Rosenfestival

Sidste nyt om os og vores bier:

- Honning køber man da lokalt, fastslår Bo Skov i en flot reportage i Fyens Stiftstidende d. 15. juli, se dette link: Honning køber man da lokalt

Danmarks Radio bringer samme dag en artikel om lokale bier, de er mere robuste til at modstå sygdomme, se dette link: robuste lokale bier

Torsdag den 31. juli kl. 19 i Rudkøbing

Langeland Biavlerforenings blomsterfrøprojekt

Langelands Biavlerforening inviterer de fynske biavlerforeninger til markvandring og besigtigelse af deres blomsterfrøprojekt, der startede sidste år. Projektet har flere marker på Langeland, men denne aften besøges marker på Nordlangeland.

Mødested: P-pladsen ved Ørstedskolen, H.C. Ørstedvej 10, 5900 Rudkøbing. Derfra køres i privatbiler til de forskellige parceller på Tranekærs og Charlottenlunds jorde.

Øl og vand kan købes.

Langelands Biavlerforening vil gerne have et nogenlunde overblik over, hvor mange, der kommer, så hvis du kommer, må du gerne give en melding til Klaus Ankerstjerne på e-mail: ke@aigis.dk eller telefon: 2086 5492 senest tirsdag den 29. juli.

Samkørsel til Langeland kan evt. aftales på sommermødet, mandag den 28. juli.

Læs mere om projektet her http://langelandsbiavlerforening.dk/?page_id=112 eller se indvielsen af projektet i august 2013 på: https://www.youtube.com/watch?v=Srp4xNk5lsU&feature=youtu.be

Krämer-plader

Hvis du ikke fik bestilt krämerplader på sidste sommermøde kan du nå at bestille hos Palle Brink Larsen senest den onsdag den 16. juli. Tlf. 41254838 eller e-mail berta@barskeberta.dk

Pladerne udleveres på sommermødet den 28. juli.

60.000 bier byder dig velkommen!

Det er sommer og bierne har travlt. De henter pollen og nektar fra blomsterne i haven, på mark og i naturen. Midt i al denne travlhed holder medlemmer af Nordfyns Biavlerforening "Biernes dag” søndag d. 22. juni kl. 13:00 til 17:00. Her kan nysgerrige og interesserede besøge en bigård og se og høre om, hvordan bierne bor og lever.

På ”Biernes dag” vil biavlere fortælle om fascinationen ved biavl, og det vil være muligt at få informationer om både bier, biavl og det at være biavler.

Følgende medlemmer af Nordfyns Biavlerforening holder åben bigård:

Vil I vide mere om arrangementet, så kontakt næstformanden for Nordfyns Biavlerforening, Klaus Ankerstjerne Eriksen, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg, tlf. 2086 5492

Besøg os på det fynske dyrskue 2014:

Kom endnu tættere på bierne

I weekenden d. 13. til d. 15. juni er Nordfyns Biavlerforening til dyrskue i Odense. Sammen med fire andre gode fynske biavlerforeninger har vi en stand, hvor vi fortæller om biavl samt sælger honning og andre biavlsrelaterede produkter. Kig forbi og få en snak med de fynske biavlere på stand-nummer: 472.

Se mere om dyrskuet på www.http://detfynskedyrskue.dk/

Sommermøde: Mandag den 16. juni kl. 19.00

Deltidsbiavl og nyt på materialefronten - besøg hos Peter Lundager og oplæg af Swienty

Sted: Rugårdsvej 944, Skovsgårde, 5471 Søndersø

Vi besøger Dorte og Peter Lundager i Skovsgårde, som driver deltidserhvervsbiavl med ca. 150 produktionsfamilier. Dorte og Peter driver deres biavl med at udleje bier til bestøvning. Honningen sælges primært til detail- og specialbutikker. Der bliver mulighed for at se et forholdsvis nyt slyngerum.

Der vil være besøg af en repræsentant fra Swienty, som vil fortælle om nyt på materialefronten. Swienty er en af de største forhandlere af bi-materiale i Danmark. De har eget værksted og producerer selv en del materiale til biavlerne.

Efter, at vi har besøgt Dorte og Peter, kører vi til Harndrup Forsamlingshus, hvor vi får kaffen.

Har du en bisværm?

Bisværme er bisamfundenes måde at formere sig på. Og her først på sommeren kan der være mange bi-sværme. Har du en sværm du gerne vil af med, så kontakt den nærmeste sværmhenter på Danmarks Biavler forenings sværmhenterliste, som du kan se fra dette link : sværmhenterliste

Sommermøde: mandag den 12. maj kl. 19.00

Besøg hos Lena og Christian Jørgensen og oplæg ved månedens skribent, Anders Blæsild

Sted: Lindøhoved 34, Jersore, 5400 Bogense

Lena og Christian var med på begynderholdet sidste år, etablerede bigård på Lindøhoved og sluttede året med at få deres honning bedømt som Nordfyns bedste på generalforsamlingen i november.

De vil vise os deres bigård og fortælle om det første år som biavlere. Derefter kører vi til Jersore Forsamlingshus og drikker kaffe.

Efter kaffen fortæller Anders Blæsild, der er månedens skribent i Tidsskrift for Biavl, om sit virke som biavler og vil bl.a. komme ind på sine erfaringer med den praktiske side af dronningeavl og om sin drift af overvintrings-kasser.

Deltagelse i sommermøderne er gratis, men kaffen koster 50 kr. Tilmelding er ikke nødvendig. Tag gerne din nabo eller andre interesserede med til møderne.

Bagagerumsmarked: Sælg eller køb biudstyr

Der er "bagagerumsmarked" hos Bo Skov, Skovs Biavl, Lindevej 26, 5474 Veflinge, på lørdag, den 10.majkl. 10 - 13.

Har du noget bimateriel, du ikke længere bruger, så er der måske en anden biavler, der lige netop mangler det. Står du og mangler noget udstyr, kan du måske finde det lige netop her. Bo holder selvfølgelig også åbent i butikken, så du kan købe det, du ikke finder i et af bagagerummene!

Kom og gør en god handel!

Program for sommermøder 2014

Fire spændende sommermøder er planlagt for den kommende sæson. På det første sommermøde d. 12. maj får vi besøg af månedens skribent i Tidsskrift for Biavl Anders Blæsild. D. 16. juni kommer en repræsentant fra Swienty til Nordfyn og fortæller om biavls-materiel. D. 28. juli er Flemming Vejsnæs (konsulent i DBF) inviteret til at fortælle om biernes sygdomme og sundhed. Og på det sidste sommermøde d. 18. august kommer DBFs nye sekretariatsleder forbi og fortæller om arbejdet i DBF. Det ny sommermødeprogram kan downloades fra dette link: Sommermøder 2014

Ø-parring

Renparringsstationen på Orø blev sidste år udsat for kontaminering. En ny biavler på øen var ikke vidende om, at der var en renparringsstation på øen og havde fået bifamilier med dronninger, som ikke var fra renparringsstationen. Vi har alle et ansvar for at den slags situationer ikke opstår igen. På Nordfyn har Per Carton en renparrinsstation på Enebærodde. DBF har udsendt en vejledning om renparringssationer i Danmark. Du kan hente dokumenterne fra disse link:

Oversigt over renparringsstationer i Danmark

Lovtekst om parringsområde

Powerpoint om renparring

Tekst til PowerPoint om renparring

Vintermøde:

Jakob Germundsson – Min biavl i teori og praksis

Onsdag den 26. marts klokken 19.00, Nyborg

Mange af jer kender sikkert Jakob gennem “Månedens arbejde“ i 2011. Han startede i 1995 med trugstader, men er senere gået over til opstabling, så han har erfaring på flere planer, både som hobbybiavler og efterhånden også som erhvervs- og dronningavler.

Kom og få nogle input til din biavl og nogle forslag til, hvorfor dine bier og dit honning ikke altid lever op til dine forventninger, hvordan du lærer at bære mindst muligt, fremstilling og salg af diverse biavlsrelaterede produkter osv. Og kom gerne med spørgsmål.

Jakob har doneret et par befrugtede dronninger (2014) og nogle glas bolsjer, som bliver udtrukket på indgangsbilletten.

Sted: Frisengården, Sylleskovvej 13, 5853 Nyborg.

Der serveres kaffe og brød til 25 kr.

Biavlskonference og generalforsamling i DBF

Omkring 150 biavlere fra hele landet var mødt op til den årlige biavlerkonference i Odense d. 14. og 15. marts.

Sidste nyt fra den årlige biavlskonference og generalforsamling i DBF, klik her: biavlskonference og generalforsamling.