Sidste nyt 2013

Bierne og orkanen Bodil

Fra Ejvind har vi modtaget et grafisk diagram, som viser bifamiliens adfærd under orkanen Bodil d. 5. december. Lavtrykket får familien til at trække sig sammen og de to temperatur-følere, registrerer et temperaturfald.

Du kan se mere på Ejvind og Ebbas hjemmeside : http://ejvindogebba.123hjemmeside.dk/

Trekantens biavlskonference

Lørdag d. 1. februar afholder fire lokale biavlsforeninger omkring trekantsområdet (biavlsforeningerne fra Kolding, Vejle, Fredericia og Vestfyn) biavlskonference. Konferencen er et heldagsarrangement, der starter lørdag kl. 9:30 og slutter kl. 16:00. Konferencen afholdes på Naturcenter Hindsgavl.

 Program:

Biernes fødegrundlag ved Asger Søgaard

Sensorik og afsætning ved Karin Gutfelt

Honning og honningbehandling ved Klaus Langschwager

Nyt fra biernes verden ved Axel Michelsen

Pris for dette flotte arrangement: kr. 235,- som skal indbetales senest d. 25. januar.

Vil du vide mere, så klik ind på dette link:

http://www.koldingbiavl.dk/biavlskonference.html

Basiskursus i Biavl

Weekenden d. 11. og 12. januar. På Dalum Landbrugsskole i Odense. Pris: kr, 3800,-

Tilmelding og yderligere information: Majken Helsgaard på telefon

66132130 eller mail: mh@dalumls.dk

Kurset henvender sig til biavlere, der har gennemgået begynderkurset i den

lokale biavlerforening. Kurset gennemgår biernes anatomi og fysiologi,

samspillet mellem bier og blomster, biernes produkter og bekæmpelse af skadegørere.

Kurset er arrangeret af de fem biavlerforeninger samt

NaturErhverstyrelsen og Dalum Landbrugsskole. Underviserne omfatter

bl.a. Flemming Vejsnæs, Axel Michelsen, Per Kryger, Jakob Guermundsson

samt andre kvalificerede undervisere fra biavlsbranchen.

Efterlysning

Teltdugen til vores gamle pavillion er blevet væk, ved du hvor den kan være, så kontakt palle (Tlf 41 25 48 38) eller en anden fra bestyrelsen.

Vintermøder

Så er vintermøderne fastlagt, også i år har vi i samarbejde med fire andre fynske biavlerforeninger lavet et program med fem interessante møder. Erfarne biavlere fra hele landet kommer til Fyn og fortæller om biers adfærd, pollens betydning for bierne, dronningeavl og meget mere. Vil du læse hele programmet, så er det tilgængeligt som pdf-fil fra dette link: Vinterprogram 2014.

arkiv2014-biavlpaanordfyn01

Biavl på Nordfyn

Nordfyns Biavlerforening er bogaktuel med bogen "Biavl på Nordfyn". Vi har læst de gamle protokoller, læst de gamle numre af biavlerskriftet "Tidsskrift for Biavl", indsamlet billedmateriale, fået beretninger og lavet en række interviews med biavlere, som fortæller om biavl på Nordfyn gennem tiderne.

En uundværlig bog, hvis du vil vide mere om biavl på Nordfyn, som en del af vores natur og en del af vores landbrugskultur.

Bogen udgives på forlaget Historia, hvorfra den kan købes via dette link.

Den kan også købes hos Helle Sehested, H. C. Andersengade 16 i Odense

Biavl på Nordfyn er på 97 sider og koster kr. 150,-

Bliv Biavler

Få indsigt i biernes forunderlige verden. Bierne er vigtige bestøvere af vores fauna og så giver bierne herlig og velsmagende honning.

Vil du også have bier? Så afholder Nordfyns Biavlerforening begynderkursus for nye biavlere.

Sted: Ubberud Skole, Ubberudvej 30, 5491Blommenslyst.

Tid: Mandag aftener d. 10. marts, 17. marts, 24. marts, 31. marts og 7. april kl. 19:00 til 22:00 samt efterfølgende praktik i bigården en formiddag i april.

Pris: Betingelse for at deltage i kurset er, at man er medlem af Danmarks Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening.

Kontakt foreningens formand:

Helle Sehested,

tlf. 6591 2682 eller 2015 3782

arkiv2014-sonderso_biblio_01  arkiv2014-sonderso_biblio_02

Biavl på Nordfyn

NBF åbner udstilling om biavl på Nordfyn på biblioteket i Otterup på mandag d. 11. november kl. 16:00. Ved samme lejlighed udgiver vi bogen "Biavl på Nordfyn".

Udstillingen fortæller historien om de gamle biavlerforeninger på Nordfyn, og viser gamle billeder og gamle ting med tilknytning til biavlen.

Bogen "Biavl på Nordfyn" formidler fortællingen om biavl på Nordfyn gennem tiderne.

Udstillingen og bogen er lavet i anledning af Nordfyns Biavlerforenings 25 års jubilæum. Vi har fået et tilskud til bogen fra Fynbo Fonden, og en repræsentant fra Fynbo Fonden kommer på mandag kl. ca. 16:15 og overrækker pengene.

Du inviteres hermed til at se udstillingen og høre mere om den og bogen. Og så byder vi selvfølgelig på et glas mjød.

Formandsmøde i Danmarks Biavlerforening

Debatten var livlig på det årlige formandsmøde i Odense d. 26. oktober. På mødet deltog Helle Sehested og Klaus Ankerstjerne Eriksen fra Nordfyns Biavlerforening. Der blev diskuteret mange forskellige emner.

Forsamlingen blev også præsenteret for den nyansatte kontorleder Rune Havgaard Sørensen, se billede til højre. Rune har en fortid i Dansk Jægerforbund, hvor han været sekretariatschef med ansvar for foreningens politik og organisering.

Vil du læse mere om formandsmødet, så klik på dette link.

25 års jubilæumsfest

Så er der nedtælling til jubilæumsfesten på lørdag. Der er stadig enkelte pladser tilbage. Du kan nå at tilmelde dig til Per eller Antonia senest på tirsdag. Der er planlagt et brag af en fest, som omfatter en hyggelig brunch, sang og musik af VoicEnergy, taler af borgmesteren fra Nordfyns kommune og forhenværende formand Bent Poulsen, konkurrencer, kaffe og kage samt masser af dejligt samvær i hinandens selskab.

Tid: Lørdag d. 19. oktober kl. 12:00 til 17:00

Sted: Ditlevsdal i Morud

Pris: kr. 250,- pr. deltager inkl. frokost og kaffe

Helt tilbage i 1880 etablerede biavlere en lokal biavlerforening på Nordfyn, men vi fejrer, at det er 25 år siden, vi skiftede navn til Nordfyns Biavlerforening.

Vil du vide mere så kontakt Per på telefon: 6591 2424 eller Antonia på telefon: 6060 3665

Verdens næstbedste honning kommer fra Nordfyn

arkiv2014-20131003_solenshjerte_soelvmedalje_1
- Sådan skal den ged barberes! Solens hjerte tog til apimonda-konference og kom hjem med sølvmedalje for deres honning, som Antonia står med.

Stort tillykke til Zofuz, Antonia og Lars der har haft deres honning med til Apimondia i Kiev, hvor verdens konferencen for biavlere blev afholdt. De fik sølvmedalje for deres honning, som deltog i kategorien krystaliserede honninger.

- Vinderen var en australsk honning, der havde trukket på eucalyptus, fortæller Zofuz stolt.

Lars har haft kammeraet med til Kiev og lagt en billedserie fra deres tur ind på vores galleri. Du kan se billederne fra deres spændende tur fra dette link: Apimondia 2013

Indkaldelse til generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening

Hermed indkaldes til generalforsamling, tirsdag d. 12. november kl.

18:30 på Produktionshøjskolen i Søndersø.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år fremlægges,

herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år til NBF

5. Forslag fra medlemmer

6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Indkomne forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen serveres traditionen tro suppe. Traditionen tro vil der igen i år være konkurrence om foreningens bedste honning. Der er 2 kategorier: Almindelig honning og specialhonning, f.eks. presset honning og flydende honning.

Honning til honningkonkurrencen skal indleveres enten hos Erik Larsen, Engvej 4, 5462 Morud, Peter Lundager, Fjellerupvej 2, 5463 Harndrup eller Helle Sehested, H.C.Andersensgade 16, 5000 Odense C, senest søndag d. 27. oktober. Honningen kan også indlevers i f.m. jubilæumsfesten.

mvh. bestyrelsen

Basiskursus i Biavl

Weekenden d. 9. og 10. november samt weekenden d. 11. og 12. januar.

På Dalum Landbrugsskole i Odense. Pris: kr, 3800,-

Tilmelding og yderligere information: Majken Helsgaard på telefon

66132130 eller mail: mh@dalumls.dk

Kurset henvender sig til biavlere, der har gennemgået begynderkurset i den

lokale biavlerforening. Kurset gennemgår biernes anatomi og fysiologi,

samspillet mellem bier og blomster, biernes produkter og bekæmpelse af skadegørere.

Kurset er arrangeret af de fem biavlerforeninger samt

NaturErhverstyrelsen og Dalum Landbrugsskole. Underviserne omfatter

bl.a. Flemming Vejsnæs, Axel Michelsen, Per Kryger, Jakob Guermundsson

samt andre kvalificerede undervisere fra biavlsbranchen.

Madlavning med honning

AOF Nordfyn har i samarbejde med Nordfyns Biavlerforening arrangeret fire aftener om madlavning med honning. Køkkenchef Casper Madsen fra Hotel Grand er underviser på de fire aftener. Vil du vide mere, så klik ind på "Møder og kurser".

Biavlerforeningen på biblioteket

På Søndersø Bibliotek har vi en udstilling om: "Biavl i dag". På udstillingen kan du se, hvordan biavl på Nordfyn drives i dag og hvilke produkter, der kommer fra biavl. Udstillingen er tilgængelkig i bibliotekets åbningstid og løber frem til lørdag d. 7. september.

Lørdag d. 7. september vil der også være biavlere tilstede, som kan svare på dine spørgsmål om honning og biavl. Samme dag vil Nordfyns Biavlerforening også være repræsenteret på høstmarkedet i Søndersø. Høstmarkedet kan du læse mere om her: Søndersø Høstmarked.

Biavlere søges

Kunne du tænke dig at have bier i byen, så kontakt Pernille fra haveforeningen Haugstedsminde. Se mere under "Køb, salg og meddelser".

Se hvad vi laver - i galleriet

I menupunktet "Galleri" kan du se, hvad vi laver i Nordfyns Biavlerforening. Der er foto fra vores sommermøder, medlemsaktiviteter, begynderkurser og meget mere. Billeder siger mere end 1000 ord siges der, klik ind på vores Galleri og se om det passer.

First Hotel Grand i Odense var vært ved årets sidste sommermøde, et flot arrangement, hvor vi også var oppe på hotellets tag og se bierne, som Zofuz, Lars og Antonia har. I galleriet kan du se flere foto fra sommermødet.

25 års jubilæumsfest

Nordfyns Biavlerforening holder jubilæum,

Tid: Lørdag d. 19. oktober kl. 12:00 til 17:00

Sted: Ditlevsdal i Morud

Pris: kr. 250,- pr. deltager inkl. frokost og kaffe

Helt tilbage i 1880 etablerede biavlere en lokal biavlerforening på Nordfyn, men vi fejrer, at det er 25 år siden, vi skiftede navn til Nordfyns Biavlerforening.

Festudvalget (Knud, Per, Antonia og Zofus) har lavet et flot program for jubilæet og udsender invitation med godt gammeldags postbud i starten af september.

Sommermøde mandag den 19. august kl. 19.00:

Biavl i byen og ”Biavlerhistoriens Helte”

Sted: Hotel Grand i Odense, hovedindgangen i Jernbanegade.

Aftenens arrangement afholdes på Hotel Grand Odense, hvor der bliver mulighed for at se ægte by-biavl. Vi tager op i 6. sals højde og besøger Odenses højst beliggende bigård, på taget af Hotel Grand.

Nede igen vil Antonia Kløvedal, Lars Fischer og Zofuz Knudsen i ”Glassalen” på Grand Hotel fortælle om deres erfaringer med at holde bier i byen.

Efter kaffen vil Lars Fischer, med sit foredrag om ”Biavlerhistoriens Helte”, fortælle os om store og farverige biavlspersonligheder, der gennem tiden har udvidet vores horisont og skabt fundamentet for moderne biavl.

Hotel Grand er vært denne aften og har været så generøse at invitere på kaffe og kage.

Sælg din honning til den lokale dagligvarebutik

Nordfyn Erhverv har taget initiativ til markedsføring af nordfynske produkter i lokale dagligvarebutikker. Et initiativ der har interesse for små lokale fødevareproducenter exempelvis biavlere.

Ideen med initiativet er, at den enkelte producent/biavler selv tager kontakt til den butik vedkommende vil sælge i og aftaler levering og pris med den ansvarlige i butikken.

Hvis man ikke selv kan levere honning hele året, så er det en god ide at gå sammen med andre biavlere i området, så man kan levere hele året.

Fyens Stiftstidende har skrevet om projektet, se dette link: Nordfynske fristelser ...

Vil du vide mere kan du også kontakte Peter Lundager,

mail: Peter@lundager.info

tlf: 64 83 10 58 / 40 28 42 04

Vil du vide mere om biavl

... så besøg os ude i sommerlandet. Nordfyns Biavlerforening fortæller om biavl, honning og meget mere på markedsdage, festivaller og andre steder på Fyn, hvor der kommer mange mennesker. På listen nedenfor kan du se, hvor og hvornår vi er ude og fortælle om en spændende hobby:

Lørdag d. 29. juni Honning-jordbær-dag på torvet i Odense.

Lørdag d. 3. og søndag d. 4. august Rosenfestivalen på Torvet i Bogense.

Lørdag d. 17. august Blomsterfestivalen i Odense.

Søndag d. 8. september Fjordens Dag i Klintebjerg.

Lørdag d. 7 september Høstfest i Søndersø.

Søndag d. 15. september Åbent landbrug på Enemærket ved Otterup.

Husk dine kræmmerplader

Der er stadig en del kræmmerplader, som endnu ikke er afhentet. Har du bestilt kræmmer-plader, men endnu ikke afhentet dem, så kontat Palle på telefon: 4125 4838 eller mail: berta@barskeberta.dk

Sommermøde, Mandag den 22. juli kl. 19.00 :

Bier, fugle og et alternativt slyngerum hos Kjeld Hansen og møde med DBF’s nye formand Knud Graaskov.

Sted: Ejlby Lundevej 10, 5471 Søndersø.

Vi begynder dette møde med et besøg hos Kjeld Hansen. Kjeld er en

erfaren biavler og vil fortælle om, hvordan han laver vinterleje og

varroabehandler. Desuden har Kjeld et bud på et anderledes slyngerum og

måske løsningen på, hvordan man flytter et bistade uden at ødelægge

ryggen. Kjelds fuglevoliere er også åben for interesserede.

Vi drikker kaffen på Hotel Bogense Kyst, og derefter vil DBF’s nye

formand, Knud Graaskov, holde et oplæg.

På mødet er der mulighed for at få udleveret forudbestilte kræmmerplader.

arkiv2014-biernesdag  arkiv2014-bi_i_aebleblomst

60.000 bier byder dig velkommen!

Det er sommer og bierne har travlt. De henter pollen og nektar fra blomsterne i haven, på mark og i naturen. Midt i al denne travlhed holder medlemmer af Nordfyns Biavlerforening "Biernes dag” søndag d. 16. juni kl. 13:00 til 17:00. Her kan nysgerrige og interesserede besøge en bigård og se og høre om, hvordan bierne bor og lever.

”Det er første år, at Nordfyns Biavlerforening arrangerer ”Biernes dag”, udtaler formanden for Nordfyns Biavlerforening, Helle Sehested. ”Men vi håber, at det kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Biernes fortjener at blive sat i fokus én gang om året med det meget nyttige arbejde, de gør. F.eks. har bierne stor betydning for bestøvning af landmandens afgrøder og planterne i den vilde natur. Uden bierne ville udbyttet blive langt lavere.”

På ”Biernes dag” vil biavlere fortælle om fascinationen ved biavl, og det vil være muligt at få informationer om både bier, biavl og at være biavler.

Følgende medlemmer af Nordfyns Biavlerforening holder åben bigård:

Edmund Madsen, Landsbyen ved Hesbjerg Slot, Hesbjergvej 50, 5491 Blommenslyst, tlf. 6596 8402

Jens og Lis Nielsen, Ørritslevvej 41, Vigerslev, 5471 Søndersø, tlf. 6489 2330

Jesper Ussing, Enghavevej 10, 5450 Otterup, tlf. 6482 1949

Klaus Ankerstjerne, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg, tlf. 20865492

Lars Stahl, Tåstrupvej 18, Tåstrup 5450 Otterup, tlf. 2625 5557

Peter Lundager, bigården på Humlemagasinet, Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup, tlf. 4028 4204

Solens Hjerte, Planteskolevej 51, 5250 Odense SV, tlf. 2622 3278 (Zofuz Knudsen)

Vil I vide mere om arrangementet, så kontakt formanden for Nordfyns Biavlerforening, Helle Sehested, på telefon: 20 15 37 82 eller mail: hsehested@mail.dk

Sommermøde mandag d. 17. juni kl. 19:00

Husk sommermøde hos Jakob Jensen, Ormehøjvej 1 Rostrup i Skamby. Jan Sæther er tidligere medlem af bestyrelsen i Danmarks Biavlerforening og medstifter af Moesgaard selskab for Holistisk biavl. Jan kommer til Nordfyn og fortæller om biernes fantastiske højtudviklede sociale samfundsstruktur. Mødet afholdes i produktionshøjskolen i Søndersø. Se mere under "Møder og kurser".

Dronningeavlskursus

De sidste brikker er faldet på plads for dronningeavlskurset. Vores erfarne og rutinerede dronningeavler, Helle Theodorsen, har sagt ja til at være instruktør på kurset. Indholdet for kurset er lagt fast og kursusplanen er lagt ud på vores hjemmeside under "Møder og kurser".

Her er et link til kursusplanen: www.nordfynbiavl.dk/activities.html

Kurset er åbent for alle, men medlemmer af Nordfyns Biavlerforening har fortrinsret.

Tid: første kursusaften er torsdag d. 30. maj kl. 18:30. Herefter afholdes kurset på følgende tidspunkter - 8. juni kl. 9:30, 13. juni kl. 18:30, 20. juni kl. 18:30 og d. 8. juli om eftermiddagen.

Sted: Jesper Ussing fra Otterup har tilbudt at lægge hus til kurset.

Pris: kr. 350,- for medlemmer af Nordfyns Biavlerforening. kr. 500,- for ikke medlemmer.

Tilmelding: vil du deltage i kurset, så send en mail til Peter Lundager: peter@lundager.info

Tilmeldingsfrist: onsdag d. 22. maj er sidste chance for at tilmelde sig kurset. Efter den 22. maj vil interesserede, der ikke er medlem af Nordfyns Biavlerforening, få mulighed for at komme med på kurset, i den rækkefølge de har tilmeldt sig, hvis der er ledige pladser.

Årets første sommermøde mandag d. 13. maj

Besøg hos Edmund og Anette på Hesbjerg og oplæg ved månedens skribent Karin Gutfelt Jensen. Hun vil fortælle om honningsalg og mikrovirksomhed. Læs mere på undersiden "Møder og kurser". Mødet starter kl. 19:00 på Hesbjergvej 50, 5491 Blommenslyst. Deltagelse i sommermøderne er gratis, men kaffen koster kr. 50,-. Tag gerne din nabo eller andre intereserede med til mødet.

Sommerprogram 2013

Programmet for årets sommermøder er på plads. Vi har fået engageret interessante oplægsholdere og besøger gode biavlere. Fire spændende møder henover sdommeren, som du ikke må glip af. Programmet kan du downloade fra dette link: Sommerprogram 2013

arkiv2014-peterhansen02

Peter Hansen er død

Det er med sorg, at vi har modtaget meddelelsen om Peter Hansens død.

Peter blev biavler i 1965 og sad i biavlerforeningens bestyrelse fra 1973 til 1998. Fra 1976 til 1989 var han formand og var med til sammenlægningen af Skovby Herreds Biavlerforening samt Otterup og Omegns Biavlerforening i 1982.

Peter vil blive husket for sin viden og erfaring med biavl, som han gerne delte med andre. Han var meget engageret i foreningsarbejdet og bidrog på sin beskedne og rolige facon til at skabe en aktiv biavlerforening med et godt miljø for biavlere på Nordfyn.

Peter havde bier helt frem til 2012.

Ære være hans minde

Køb-/salgsdag hos Skovs Biavl

Tid: 25. maj fra kl. 10:00 til 13:00

Sted: Skovs Biavl i Veflinge

Den gamle tradition med at afholde en køb-/salgsdag hos Bo i Veflinge genoplives. Har du noget biavlergrej du ikke bruger eller står du og mangler en dims til dine bier, så kom til køb-/salgsdagen og gør en god handel. Du kan også bare kigge forbi og hilse på de andre sympatiske biavlere fra Nordfyn, som er mødt frem til køb-/salgs-dagen.

Vintermøde tirsdag d. 9. april kl. 19:00 i Gummerup:

Per Krüger - Det centrale bigårdsregister

Per Krüger kommer og fortæller om formålet med det centrale bigårdsregister og det seneste nye indenfor bisygdomme.

Mødet finder sted på Vestfyns Hjemstavnsgård, Klaregade23, Gummerup

Per Krüger er seniorforsker i biavl

Biernes dag

Vil du være med til at fortælle den gode historie om dine bier og dermed synliggøre biavlen, så afholder vi "Biernes dag" på Nordfyn søndag d. 16. juni.

Det er første gang, vi prøver at afholde "Biernes dag", derfor har vi ikke lagt os endelig fast på arrangementets form. Er i flere, der vil gå sammen om at vise jeres bier, så er det også en mulighed.

Helle er tovholder på arrangementet, kontakt hende hvis du vil deltage i arrangementet eller bare vil vide mere, hendes telefonnummer er: 6591 2682 mail: hsehested@mail.dk

Generalforsamling i Danmarks Biavlerforening

Vores udsendte medarbejder har pumpet cyklen og taget til generalforsamling i DBF, klik her for at læse sidste nyt fra generalforsamlingen.

Biavlskonference 2013

Den årlige biavlskonference var velbesøgt, her blev diskuteret honning til sårheling, markedsføring, varoatolerante bier, neonikotinoider og virus. Se reportage fra konferencen her : biavlskonference

Nordfynske bier i verdenspressen

Peter Lundager er i Fyens Stiftstidende tirsdag d. 19. februar med en flot reportage, hvor han fortæller om hans bier. Se reportagen her: Peters Bier

Cremekursus

Nordfyns biavlerforening gentager succesen og inviterer til cremekursus på Ubberud Skole lørdag den 20. april kl. 14 til 17. Vi laver forskellige cremer og salver med bivoks og andre kvalitets råvarer.

Kom og få en hyggelig eftermiddag og en spændende indføring i cremelavningens magiske verden.

Underviserne er de ivrige amatør cremerister Lars Fischer og Lisbet Pedersen.

Pris: 100 kr. inklusive materialer og kaffe/te og kage

Max deltagerantal: 12

Tilmelding til Helle Sehested på tlf. 6591 2682 eller på mail hsehested@mail.dk senest onsdag den 27. marts.

Vintermøde flyttet til onsdag d. 13. marts

Vintermødet i Selleberg d. 6. februar er flyttet til onsdag d. 13. marts, meddeler Ejnar Zacho Rath fra Østfyns Biavlerforening.

Bliv Biavler

Få indsigt i biernes forunderlige verden. Bierne er vigtige bestøvere af vores fauna og så giver bierne herlig og velsmagende honning.

Vil du også have bier? Så afholder Nordfyns Biavlerforening begynderkursus for nye biavlere.

Undervisningen foregår på Ubberud Skole og forløber over fem aftener - kl. 19:00 til 22:00 d. 11. marts, d. 18. marts, d. 2. april, d. 8. april og d. 15. april samt en lørdag formiddag i bigården.

Betingelse for at deltage i kurset er, at man er medlem af Danmarks Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening, det koster kun kr. 755,- pr. år.

Tilmelding sker til vores kasserer: Per Vestrup, Tlf. 65901 2424 eller 6083 4594, Mail: Kasserer

Vil du vide mere om kurset, kan du kontakte en af de tre erfarne biavlere og instruktører, som også i år vil undervise på begynderkurset:

Bent Povlsen, Tlf. 6596 7974 eller 4015 6304

Lars Fischer. Tlf. 4042 3465

Lars Friis, Tlf. 3086 2499

Åbenhed, hjælpsomhed og venlighed

er tre vigtige værdier der danner grundlag for mit engagement i Danmarks Biavlerforening, fastslog Ernst Harder på vintermødet d. 16. januar.

Og åbenhed gennemsyrede i høj grad det oplæg, han havde med i Søndersø. Det store underskud i 2011-regnskabet, afskedigelsen af direktør Steen Fogde og eventuelt underskud i 2012-regnskabet var forhold Ernst Harder talte åbent og ærligt om.

arkiv2014-ernst_harder
Ernst Harder formand for Danmarks Biavlerforening.

arkiv2014-ernsthaarder01

Bestyrelsen og de ansatte på kontoret har gjort en kæmpe indsats for at fastholde DBF som en vigtig medspiller i dansk biavl. En lang række opgaver er uddelegeret til udvalg i DBF, som er åbne for medlemmerne. Hvis du interesserer dig for og kan bidrage med noget indenfor områderne uddannelse, medie og kommunikation, markedsføring, sensorik og det faglige så kontakt DBF og engager dig i Danmarks Biavlerforening.

På vintermødet kunne Ernst Harder også fortælle om, at Natur- og Erhvervsstyrelsen har en grøn pulje, der yder økonomisk støtte til forskellige biavlsprojekter. Også lokale biavlsforeninger kan søge om tilskud. Vil du vide mere om den grønne pulje, så klik her : Natur og Erhvervsstyrelsen

Kursus for kyndige biavlere

Har du været biavler i 3 år, kan du blive uddannet som kyndig biavler. Du gennemfører et 3 -dages kursus og en dags praktik. Du undervises i bisygdomme og deres snyltere. Herefter har du mulighed for at lave en sundhedsattest på bifamilierne. Det giver dig mulighed for at flytte og sælge bifamilier. Hvert femte år skal du på et opfriskningskursus for at beholde din autorisation. Læs mere om kyndig biavler-kurset fra dette link: Kyndig biavler

Vintermøde d. 16. januar kl. 19:00 på Produktionsskolen i Søndersø:

Danmarks Biavlerforening nu og fremover

Ernst Harder kommer til Fyn for at fortælle om sit arbejde som formand for flere end 4.500 biavlere i Danmark. Vilkårene for DBF ændres radikalt i disse år. Hvilke konsekvenser har det haft, hvordan vil det påvirke den kommende foreningsstruktur?

Foreningens bestyrelse har i det seneste år ændret arbejdsform.

Bestyrelsens udvalg står nu for en væsentlig del af arbejdsopgaverne i DBF. Kan vi fortsætte denne udvikling eller skal der etableres en helt ny foreningsstruktur?

Hvilke forventninger har medlemmerne til foreningen og til bestyrelsen? Hvordan kan bestyrelsen leve op til medlemmernes ønsker og krav? Hvordan udnytter vi hinandens kompetencer bedst muligt? Ernst Harder glæder sig meget til at få en dialog med mødedeltagerne.

Arrangementet koster mindre end et glas honning – kun 35,- kr. pr. person eksklusiv forplejning. Mødet slutter senest klokken 22.00, tilmelding er ikke nødvendigt.

Vintermøder

Her i den kolde og mørke vintertid passer bierne sig selv, mens biavleren bruger tiden på at forberede sig på den kommende sæson. I den lokale biavlerforening er det tid til at mødes med andre biavlere og tilegne sig ny viden om bier og biavl.

Årets vintermøder arrangeres sammen med andre gode fynske biavlerforeninger og emnerne for årets vintermøder spænder bredt, de handler bl.a. om Danmarks Biavlerforening, frugtavl, den rigtige bifamilie, det centrale bigårdsregister og naturskolen.

Klik på dette link og se hele programmet: Vinterprogram 2013

Snedker-workshop for biavlere

På Ubberud skole var ni biavlere mødt frem for at planlægge, hvad vi skal lave i bisløjd. Veloplagte Villy Christensen bød velkommen og præsenterede sine visioner for dette forløb. Han præsenterede os også for Bent snedker, som giver kyndig vejledning, når vi i det nye år mødes for at lave kasser, bunde og andre biavler-ting.

Bent-snedker viser Villy et træprofil.

Snedker-gruppen har aftalt at mødes fire lørdage i det ny år (2. februar, 16. februar, 23. februar og 2 marts) kl. 13:00 til 17:00 på Ubberud Skole. Vil du også være med, så send en mail til Villy: villychris2@mail.dk

Vinterkurser

De lange mørke og kolde vinteraftener bruger biavleren til at dygtiggøre sig, så han bliver endnu bedre til at passe bierne, når den kommende sommer kommer. I år har vi planer om at realisere følgende tre vinterkurser:

Bisnedkerens workshop

Kasser, rammer, stader, værktøj og meget andet laver biavleren selv hjemme på sit værksted. I denne work-shop mødes vi for at udveksle ideer og inspirere hinanden. Måske har du en god ide til et redskab andre kan bruge eller måske er du gået i stå med et projekt og mangler inspiration til at komme videre.

Lørdag d. 1. december kl. 13:00 til 17:00 mødes vi på Ubberud Skole. Tag dit grej, dine tegninger og gode ideer med, så planlægger vi, hvordan vi kan opstarte en workshop nogle aftener i februar og marts. Bent Nielsen er snedker og vil kunne vejlede og hjælpe.

Tilmelding senest d. 29. november til Villy Christensen på mail: villychris2@mail.dk eller telefon: 65967832 / 23448612, hvor du også kan få flere oplysninger. Pris pr. gang er ca. kr. 50,- Er du forhindret i at deltage i første møde, så kontakt alligevel Villy.

Lær at brygge honningøl

Kunne du tænke dig at lave en stout, en ale, en pilsner eller en anden type øl med honning, så vil ølbrygningens ædle kunst blive introduceret for interesserede lørdag d. 19. januar kl. 13:45 til kl. 16:00. Fjorten dage senere tapper vi øllet på flasker.

Vi har bestilt plads hos BrygSelv.dk på Energivej 38 i Odense Syd. Det koster ca. kr. 1500,- at lave et bryg på næsten 50 liter og man er tre til fire personer om at lave et bryg.

Vil du være med til at brygge øl, så kontakt Klaus Ankerstjerne på telefon 20865492 eller mail: ke@aigis.dk. Tilmelding skal ske senest søndag d. 2. december.

Cremekursus

Vi har planer om at lave et creme-kursus, oplysninger om tid, sted m.m. kommer senere.

Der er ryddet op på forsiden

Alle nyhederne fra 2012 kan du få adgang til fra menupunktet Arkiv eller fra dette link: nyheder 2012