Vintermøde med Lise Hansted om Markedsføring af honning og andre biavlsprodukter

Tid og sted: Torsdag den 28. januar 2020 kl. 19 hjemme hos dig selv 
Vintermødet den 28. januar med Lise Hansted kan desværre ikke finde sted som planlagt i Bred Kulturhus. I stedet vil vi forsøge os med et virtuelt møde – webinar – og håber du har lyst til at deltage på den måde.

Hvis du vil være med, skal du sende en mail til formand@vestfynsbiavlerforening.dk . Du vil så et par dage før den 28. modtage en mail med et link til mødet. 
Seneste tilmelding mandag den 25. januar.

Aftenens tema er salg og markedsføring af honning og andre biavlsprodukter. Konsulent Lise Hansted fra Danmarks Biavlerforening vil fortælle, hvad det er vigtigt at tage hensyn til, hvad der rører sig rundt omkring, og hvordan vi kan bruge det ved salg af biavlsprodukter. Der findes ikke en enkelt løsning, som kan forbedre salget, og forskellige biavlere vil have forskellige strategier. Der bliver mulighed for at kommenter og stille spørgsmål undervejs.

Referatet fra årets generalforsamling er nu tilgængeligt her. Du kan også læse bestyrelsens beretning for det forgangne år heri.

Generalforsamlingen blev gennemført trods den igangværende corona-pandemi. Der var sørget for god plads, håndsprit til alle, og kaffen blev serveret corona-sikkert. Bestyrelsen takker for fremmødet, og vi håber at suppen kommer tilbage næste år-

I øjeblikket oplever vi en hel del sværmninger. Har du en bi-sværm i haven eller området, som du gerne vil have en biavler til at hente, bringer vi her en liste over personer på og omkring Nordfyn, som har meldt sig via Danmarks Biavlerforening.
Dem med kryds markeret, henter også hvepse

Fornavn Efternavn
Helle Sehested 5000 Odense C 65 91 26 82 20 15 37 82  
Lars og Andreas Grønlund 5000 Odense C 29902682    
Torben Tingkær 5000 Odense C 26277749    
Steen Schønnemann 5220 Odense SØ 60157299/30257299 30 25 72 99  
Mogens Hvidkjær Rasmussen 5230 Odense C 28294729 28 29 47 29  
Christian Jørgensen 5230 Odense M   30421751  
Åse Dunsmose Nielsen 5240 Odense NØ 22262603    
Kurt Jørgensen 5250 Odense SV 65 96 79 25 40318042  
Ib Jensen 5250 Odense SV 51 55 52 01   X
Solens Hjerte 5250 Odense SV 26223278 Zofuz 40423465 Lars X
Claus Pallesen Hansen 5250 Odense SV 61337989   X
Elsesminde Odense Produktions-Højskole 5250 Odense SV   66170843  
Carsten Greve 5250 Odense SV 40455892    
KALKVÆRKSHUSET Skt. Klemens 5260 Odense S 66151771 61704027  
Erik Frydenlund 5260 Odense S   28 50 00 37  
Helge Pedersen 5400 Bogense   21750487 X
Poul Hansen 5400 Bogense 22994598   X
Jesper Ussing 5450 Otterup 64 82 19 49   X
Lars Stahl 5450 Otterup 26255557   X
Kristian Beck Larsen 5450 Otterup 51371535    
Peter Stampe 5462 Morud 28889829    
Lars Bo Thomsen 5462 Morud 28553950 28553950  
Villy Christensen 5491 Blommenslyst 23448612 23 44 86 12 X
Tom Andersen 5491 Blommenslyst 22970934 22970934  
Bent Povlsen 5492 Vissenbjerg 65 96 79 74 51447974 X
Bjarne Weinreich Olsen 5500 Middelfart 64 40 12 43 42 22 37 01 X
Ivan Steffensen 5500 Middelfart   21257505  
Viggo Munck 5500 Middelfart 29 329 319 29 329 319 X
Jørgen Peter Jensen 5500 Middelfart   27612905  


Netop nu starter et nyt begynderkursus i Nordfyns Biavlerforening. De følgende 5 mandage (fra den 2. marts) samles nye biavlere i Søndersø, og får en god introduktion til det at holde bier.

Hvis du er interesseret og endnu ikke har tilmeldt dig, kan du nå det endnu, ved at kontakte Christian Jørgensen på tlf. 30421751 eller Helle Sehested, tlf. 20153782.

Du kan også læse mere om kurset her

Torsdag den 4. juli kl. 19
Mødested: Rugårdsvej 914, Skovsgårde, 5471 Søndersø. Parkering skal foregå i alléen.

På begge sider af Alléen er der kløvermarker, hvor Peter Lundager har sat bier til bestøvning af disse. Peter vil vise os sin bigård på adressen og fortælle lidt herom.

Herefter vil vi kører til Harndrup forsamlingshus, hvor Peter vil fortælle om bestøvningsopgaver, og hvad det kræver.

Derefter vil Lars og Zofuz fortælle om et temaarrangement, de deltog i i maj om bestøverkrisen i Europa. Mødet foregik hos det Europæiske Miljøagentur i København. Her var Lars en del af et panel, som diskuterede, hvilke udfordringer honningbierne og de vilde bier står overfor i disse år. Derudover vil de fortælle om den anden side af bestøvningen, nemlig de vilde biers vigtige rolle i bestøvningen af vores afgrøder, fødevarer og naturarealer. Du vil også få tips til, hvordan du kan gøre din have mere bi- og insektvenlig.

3+ gruppen blev etableret på et møde den 2. april 2019, hvortil alle medlemmer med over 3 års biavlererfaring var inviteret. Der mødte 6, og der var yderligere 2 interesserede, som ikke kunne komme den dag, men som også er med i gruppen fremover. Vi besluttede, at vi arbejder videre som en lukket gruppe, da vi mener det er af betydning, at vi kender hinandens baggrund, og at der er kontinuitet i det, vi arbejder med.

På det første møde præsenterede vi hver især, hvor vi aktuelt står i vores biavl, og hvilke ting der især optager os. Sammen fik vi opstillet en liste over, hvilke emner vi vil fokusere på i de kommende samlinger. 

Vi har lige (8. maj) været sammen til det andet møde. Emnet denne aften var sværmning, forebyggende foranstaltninger og kontrol samt den efterfølgende afhjælpning, hvis det er gået galt. Vi fik præsenteret er række metoder til at hindre sværmning og fik udvekslet en hel del erfaring omkring, hvordan vi hver især arbejder i vores biavl.

Planen er nu, at vi hver især plukker i de metoder og idéer vi fik i løbet at aftenen og tager dem med i årets arbejde med bierne. Vi mødes så igen til august for at udveksle de erfaringer vi har gjort igennem sommeren specielt med fokus på sværmning.

Tirsdag den 14. maj kl. 19
Mødested: Kirkevej 81, Nørre Højrup, 5450 Otterup

Aftenen begynder hos Jørgen Larsen, der er ny biavler. Han fik sine to første bistader i 2018 og har lavet en aflægger, så han nu har tre bifamilier. Jørgen vil fortælle om, hvordan han oplevede at blive biavler, og hvilke overvejelser han havde inden og, i høj grad efter, at han fik bier.

Efter besøget hos Jørgen Larsen kører vi til Uggerslev Forsamlingshus, hvor vi først får kaffe og kage. Herefter vil månedens skribent i Tidsskrift for Biavl, Lars Bo Christensen, fortælle om sin biavl og drift, samt komme nærmere ind på det, han skriver om i Tidsskriftet.

Nordfyns Biavlerforening udbyder et begynderkursus i biavl i foråret 2019. Kurset afholdes mandagene 4/3, 11/3, 18/3, 25/3 og den 1/4. Alle aftener kl. 19 - 22. Dertil kommer praktik i bigården lørdag den 27. april. Der vil desuden blive holdt 3 aftenmøder i løbet af sommeren med fokus på praktisk biavl. Datoerne for disse møder aftales med deltagerne.

Kurset afholdes på Søndersø Produktionshøjskole, Odensevej 55, Søndersø, undtagen mandag den 1. april, der afholdes på Honninggården, Åbjergvej 7, Holse Station, pr. Brenderup.

Instruktører på kurset er Per Vestrup og Ane Funch Nielsen.

Kurset er gratis, men det er et krav, at man inden kursusstart melder sig ind i Danmarks Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening. Det koster i alt 785 kr. Bliv medlem af Danmarks Biavlerforening/Nordfyns Biavlerforening via dette link.

Hvis ens ægtefælle eller barn også deltager i kurset, eller allerede er medlem af Danmarks Biavlerforening og Nordfyns Biavlerforening, betaler man 375 kr. Beløbet inkluderer et års medlemskab af Nordfyns Biavlerforening.

Max deltagerantal er 20.

Tilmelding til kurset på mailadressen: tilmelding@nordfynbiavl.dk.

Yderligere oplysninger om kurset fås hos Per Vestrup tlf. 60834594 eller Helle Sehested, tlf. 6591 2682.

Dato: Torsdag den 11. april klokken 19.00
Sted: Ørbæk Skole, Langemosevej 1, 5853 Ørbæk

Honningbien er den mest almindelige og alsidige bibestøver i Danmark, når vi skal sikre udbyttet af vores dyrkede afgrøder, men vi kan også udnytte andre biarter. Vi har omkring 200 vilde biarter i Danmark, og nogle af dem vil kunne bruges i bestøvningsøjemed.

Lise vil i løbet af aftenen komme ind på følgende områder:

  • Forskelle og ligheder mellem honningbiers og vilde biers fødesøgning og indsamling
  • Hvordan de forskellige bier (honningbier og vilde bier) kan bidrage til bestøvning af afgrøder
  • Vilde biers betydning for bestøvning af vilde planter
  • Hvilke bier - ud over honningbierne – som kan holdes i stader og hvordan
  • Hvad man kan gøre for at få flere vilde bier i sit område
  • Kom og bliv klogere på de vilde bier, hvordan de lever og hvilke behov de har.