Sommermøder

Velkommen til sommermøderne i 2017.

I år vil vi afprøve et par nye måder at holde sommer- møde på, men beholder det gamle koncept på to af møderne.

  • Deltagelse i møderne er gratis, men kaffen koster 50 kr. Tilmelding er ikke nødvendig.
  • Tag gerne din nabo eller andre interesserede med til møderne.

På de første møder er der mulighed for at bestille myresyre, krämerplader og oxalsyre.

På det sidste møde udloddes en bidronning blandt de medlemmer, som har deltaget i alle sommermøderne.


Sommermøde maj

Onsdag den 17. maj kl. 19.00

Besøg i to forskellige bigårde og oplæg v/ månedens skribent i TfB, Nicolaj Wium

Sted: Vælg mellem besøg hos Ida, Joachim og Valdemar Clausen, Kellebyvej 38, 5471 Søndersø og hos Erik Larsen, Rugårdsvej 801, 54562 Morud

Vi indleder sommerens møder med at invitere til møde i to bigårde. Dog forstået sådan, at hos Ida, Joachim og Valdemar mødes de erfarne biavlere (mere end tre års erfaring med biavl). Ida, Joachim og Valdemar var på begynderkursus sidste år. De har overtaget Betty Nielsens materiel og vil fortælle om deres planer for fremtiden og der vil være fokus på bistyrke, udvidelse og droneyngelfra- tagning.

Hos Erik mødes nye biavlere (max 3 års erfaring). Her vil temaet ligeledes være bistyrke, udvidelse og droneyngelfratagning.

Begge hold mødes til fælles kaffe på Søndersø Produktionshøjskole, Odensevej 55, 5471 Søndersø.

Efter kaffen fortæller Nicolaj Wium, årets skribent på Månedens Arbejde i Tidsskrift for Biavl, om sin biavl og vil bl.a. komme ind på sin brug af plasttavler.


Sommermøde juni

Onsdag den 21. juni kl. 19.00

Hør Jan Baunehøj Andersen fortælle om sit første år med flow hive stadet og hør bagefter Flemming Vejsnæs fortælle om varroabekæmpelse og meget andet

Sted: Søndersø Produktionshøjskole, Odensevej 55, 5471 Søndersø.

Denne aften prøver vi også noget nyt. Der vil nemlig ikke være besøg i en bigård. I stedet vil Jan Andersen indlede med et oplæg om sin erfaring med flow hive stadet. Jan var på begynderkursus sidste år og startede med at anskaffe sig et flow hive stade. Hvordan er det gået? Er det Guds gave til biavleren eller ?

Derefter tager Flemming Vejsnæs, konsulent i Danmarks Biavlerforening, over. Flemming vil indlede med at fortælle om varroabekæmpel- se og rettelsen/tillægget til den sikre strategi. Hvorfor har DBF valgt at lægge en ekstra behandling ind? Derudover vil Flemming fortælle om, hvad der rører sig andre steder i EU, og hvordan man dér bekæmper varroa. Undervejs vil han sikkert også komme ind på mange andre emner.

I løbet af aftenen vil der være kaffebord.


Sommermøde juli

Mandag den 17. juli kl. 19.00

En aften i Lumby med Helle Theodorsen med fokus på dronningeavl.

Sted: H.C. Lumbyesvej 56, 5270 Odense N

Helle er kendt af de fleste som en af Danmarks mest erfarne dronningeavlere. Aftenen begynder med et besøg i Helles bigård. Der vil vi først kigge på parrekassetter og cellebyggere. Derefter vil der blive lavet et par småfamilier/overvintringsfamilier. Der vil også være mulighed for at gå en tur i Helles store, dejlige have.

Efter kaffen vil der blive fortalt om småfamilier, samt sikker tilsætning af nye dronninger.

Denne aften bliver der rig mulighed for at få svar på spørgsmål om dronningeavl - bare skyd på dronningeavleren!

På mødet udleveres forudbestilte krämer-plader.


Sommermøde august -  Ændring af næste sommermøde

Mandag den 21. august kl. 19.00
Sted:
Honninggården, Åbjergvej 7A, Holse, 5464 Brenderup

Besøg på Honninggården i Holse og oplæg og debat med Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening

Claus Bengtson vil fortælle om Honninggårdens aktiviteter og fremtidsplaner. Derefter vil der være rundvisning med mulighed for at se rammevask/vokssmelterum, butik, lager og slyngerum. Undervejs vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål, se nye produkter og lade sig inspirere i butikken.

Efter besøget hos Claus kører vi til Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej 22, Brenderup. hvor vi først får kaffe.

Bagefter lægger formand for Danmarks Biavlerforening, Knud Graaskov, op til debat om, hvordan DBF bedst muligt varetager dansk biavls interesser. Kom og hør, hvad DBF allerede gør, og kom med dit bud på, hvad du synes, DBF skal gøre mere ved. DBF arbejder blandt andet med emner som: bidød og sprøjtegifte, bedre vilkår for økologisk biavl, biavlere på efterløn, udvikling og kvalitet i biprodukter, flere uddannelsestilbud og Det centrale Bigårdsregister. Men mangler der noget?