Sommermøder

Velkommen til sommermøderne i 2019. Vi holder sommermøder, som vi plejer, men derudover prøver vi som noget nyt at holde et arrangement rettet mod mere erfarne biavlere. Desuden er et af sommermøderne erstattet af en udflugt.

  • Deltagelse i møderne er gratis, men kaffen koster 50 kr. undtagen udflugten til Helnæs, hvor foreningen giver kaffe og rundstykker.
  • Tilmelding er ikke nødvendig, undtagen arrangementet for erfarne biavlere.
  • Tag gerne din nabo eller andre interesserede med til møderne og udflugten.
  • På de første møder er der mulighed for at bestille myresyre, krämerplader og oxalsyre.
  • På det sidste møde udloddes en bidronning blandt de medlemmer, som har deltaget i alle sommermøderne.

Besøg i Jørgen Larsens bigård og oplæg af Lars Bo Christensen - månedens skribent i Tidsskrift for Biavl

Tirsdag den 14. maj kl. 19
Mødested: Kirkevej 81, Nørre Højrup, 5450 Otterup

Aftenen begynder hos Jørgen Larsen, der er ny biavler. Han fik sine to første bistader i 2018 og har lavet en aflægger, så han nu har tre bifamilier. Jørgen vil fortælle om, hvordan han oplevede at blive biavler, og hvilke overvejelser han havde inden og, i høj grad efter, at han fik bier.

Efter besøget hos Jørgen Larsen kører vi til Uggerslev Forsamlingshus, hvor vi først får kaffe og kage. Herefter vil månedens skribent i Tidsskrift for Biavl, Lars Bo Christensen, fortælle om sin biavl og drift, samt komme nærmere ind på det, han skriver om i Tidsskriftet.


Bestøvning – en vigtig del af dansk biavl

Torsdag den 4. juli kl. 19
Mødested: Rugårdsvej 914, Skovsgårde, 5471 Søndersø. Parkering skal foregå i alléen.

På begge sider af Alléen er der kløvermarker, hvor Peter Lundager har sat bier til bestøvning af disse. Peter vil vise os sin bigård på adressen og fortælle lidt herom.

Herefter vil vi kører til Harndrup forsamlingshus, hvor Peter vil fortælle om bestøvningsopgaver, og hvad det kræver.

Derefter vil Lars og Zofuz fortælle om et temaarrangement, de deltog i i maj om bestøverkrisen i Europa. Mødet foregik hos det Europæiske Miljøagentur i København. Her var Lars en del af et panel, som diskuterede, hvilke udfordringer honningbierne og de vilde bier står overfor i disse år. Derudover vil de fortælle om den anden side af bestøvningen, nemlig de vilde biers vigtige rolle i bestøvningen af vores afgrøder, fødevarer og naturarealer. Du vil også få tips til, hvordan du kan gøre din have mere bi- og insektvenlig.


Udflugt til Tranekær på Langeland 

Lørdag den 13. juli kl. 13
Mødested: Skvatmøllen, Slotsgade 95, Tranekær. 

Først skal vi besøge Langelands Biavlerforenings besøgsbigård i Tranekær. For et par år siden fik foreningen penge til at lave en besøgsbigård, hvor interesserede, f.eks. turister og skoler kan få en håndgribelig oplevelse af det at arbejde med bier. Stedet består af en udstillings-pavillonen og en have. En repræsentant for Langelands Biavlerforening vil fortælle om projektet, og der er mulighed for komme inden for i pavillonen. Besøget sluttes af med kaffe og kage.

Derefter går vi over til Medicinhaverne, der ligger lige i nærheden, og kl. 15 er der en guided rundvisning i haverne. Medicinhaverne i Tranekær, der er en stor og smuk park. Her fortælles om plantemedicinens historie, og der trækkes paralleller til moderne vestlig medicin. I Medicinhaverne er der nu fire fuldt tilplantede haver på hver 800 kvm og i arboretet rundt om haverne flere end 100 forskellige træer med medicinsk betydning. Se mere om haverne her: medicinhaverne.dk

Af hensyn til rundvisningen er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske til formand@nordfynbiavl.dk senest den 27. juni. Angiv gerne, hvis du ønsker kørelejlighed eller du kan have nogen med i bilen.


Oplev en veldrevet skolebigård og hør, hvad konsulenterne i DBF har gang i.

Tirsdag den 27. August 2019 kl. 19.00
Mødested: Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Vi starter aftenen med at se skolebigården i Ringe & Omegns Biavlerforening, og høre om deres erfaringer med at drive en skolebigård. Bagefter trækker vi over i forsamlingshuset ved siden af skolebigården, hvor Ole Kilpinen fra DBF vil fortælle nyt fra projekterne, som konsulenterne i DBF har gang i.

Medlemmerne af Ringe og Omegns Biavlerforening er også inviteret med denne aften.