Andre arrangementer

Andre arrangementer

I år har vi en stand ved følgende arrangementer:

Har du lyst, så er du meget velkommen til at være frivillig ved arrangementerne. Se nærmere på foreningens hjemmeside eller kontakt formanden.

Bienes Dag – Åben Bigård

Søndag den 18. juni holder vi Åben Bigård hos medlemmer af Nordfyns Biavlerforening.

Vi inviterer interesserede til at se en bigård, høre om biavl og om at være biavler og smage nyslynget honning. Tilmeld også din bigård til arrangementet.

Kontakt: Klaus Ankerstjerne på tlf.: 20 86 54 92.