Monthly Archives: oktober 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordfyns Biavlerforening mandag den 20. november 2017 kl. 18.30 på Produktionshøjskolen, Odensevej 55 i Søndersø.

Inden generalforsamlingen serverer foreningen traditionen tro suppe - også i en vegetarisk udgave. Drikkevarer kan købes.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år fremlægges, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år til NBF
 5. Forslag fra medlemmerne
  Vedtægtsændringer. Se forslag til vedtægtsændringer her.
 6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

  På valg er:

  Bestyrelsesmedlemmer
  Erik Larsen (genopstiller ikke)
  Helle Sehested (genopstiller)
  Lars Bo Thomsen (indtrådt som suppleant for Thomas Myske) genopstsiller
  Palle (genopstiller ikke)
  Per Vestrup (genopstiller ikke)

  Suppleanter
  Anette Chur (genopstiller ikke)
  Vakant

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Revisor:
  Klaus Ankerstjerne
  Christian Jørgensen (På valg)
  Revisorsuppleant:
  Anette Blåbjerg (På valg)
 8. Evt.

Indkomne forslag til pkt. 5 skal være formanden (formand@nordfynbiavl.dk) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der kaffe og kage og derefter vil Lars og Zofuz fortælle om deres deltagelse i Apimondia. Vi slutter aftenen af med en honningsmagning, hvor alle smager 3 honninger, leveret af hhv. Anette Chur, Erik Larsen og Claus Hansen. Lars og Zofuz vil beskrive de enkelte honninger og fortælle om karakteristika, og hvad man skal være opmærksom på, når man smager og bedømmer honninger.

Lars og Zofus - Apimondia pokal
Lars og Zofus - Apimondia pokal

Zofuz og jeg har deltaget i Apimondia kongressen i Istanbul og vi har både vundet en guldmedalje og den store pris for verdens bedste honning.
Det var en stor oplevelse og vi synes, at det kunne være hyggeligt at få nyheden på Nordfyns Biavlerforenings hjemmeside også, hvis I er med på den.

Konkurrencerne under Apimondia kongresserne hedder WBA (World Beekeeping Awards). WBA er en verdensomspændende konkurrence med det formal at udpege den bedste honning, bedste mjød, voks, kunst, biavlsrelaterede opfindelser, websider, fotos og meget andet. Det er et kæmpe arrangement med deltagere fra over 130 lande i år. Kongressen som helhed blev besøgt af 13.000 mennesker. I honningkonkurrencerne deltog over 500 honninger. Det største antal nogensinde.

På grund af honnings store mangfoldighed er honningkonkurrencen delt ind i adskillige kategorier. Vi deltog med en forårshonning i kategorien for fast honning og med vores flydende honning fra Gråbrødre kloster i centrum af Odense i kategorien for flydende honning.
Vores flydende kloster-honning fik en fin 4. plads og vores forårshonning vandt igen en flot guldmedalje som den bedste faste honning.

Men ikke nok med det! Som det allervildeste blev vi under afslutningsceremonien kaldt frem for at modtage juryens store ærespokal. Den bliver givet til den honning, som dommerpanelerne vurderer, er verdens bedste på tværs af alle kategorier.

Det var en stor og berørende oplevelse og vi er utrolig glade og stolte. Dansk honning har sat sine spor i verden. Det vil vi gerne dele med jer alle:-)

Vi har lagt pokaloverrækkelsen på Youtube:

Kærlig hilsen

Lars og Zofuz