Monthly Archives: maj 2016

Vores erfarne og rutinerede dronningeavler Helle Theodorsen er instruktør på kurset. Helle vil gennemgå avlsteori, omlarvning, cellebygger, rugemaskine, småfamilier og mange andre spørgsmål. Kurset afholdes hos Claus Hansen i Odense Nordvest. Der er plads til 15 deltagere. Kurset er fortrinsvis for medlemmer af Nordfyns Biavlerforening. I det omfang der er ledige pladser til overs, så er biavlere fra andre biavlerforeninger også velkomne til at deltage.

Pris : kr. 350,- for medlemmer af Nordfyns Biavlerforening. Kr. 500,- for biavlere der ikke er medlem af Nordfyns Biavlerforening.

Tilmelding sendes til : Helle Sehested mail: hsehested@mail.dk eller tlf. 2015 3728/6591 2682.
Tilmeldingsfrist : Senest onsdag den 25. maj.

dronning101

Lørdag den 28. maj 2016 kl. 14.30—ca. 17.00

Besøg hos Aage Oksbjerg

Vi besøger Aage Oksbjerg og hans bigård. Her vil Åge fortælle om, hvordan man undgår, at bierne sværmer og om, hvordan man kan fremstille småfamilier. Aage er en erfaren dronningeavler og endvidere bisygdomsinspektør.

Vi forsøger, forud for besøget hos Aage, at arrangere et møde med en falkoner, der vil vise og fortælle om et liv med falke som hobby. Der vil komme yderligere informationer senere, hvis denne del af arrangementet bliver til noget.

Tilmelding til arrangementet til Erik Christensen på tlf. 23436243, senest den 24-05 2016.

Sted: Stærmosevej 106, 5690 Tommerup

arkiv2014-bi_i_aebleblomst

Månedens arbejde skribenter

Tirsdag den 17. maj kl. 19.00 besøg hos Anna og Lars Greve og møde med dette års ”Månedens arbejde-skribenter”

Sted: Skåstrupvej 6, 5400 Bogense

Vi indleder sommerens møder med et besøg hos Anna og Lars Greve. Lars har været biavler i mange år, mens Anna lige er begyndt som biavler og har været på begynderkursus i foråret. Ud over bigården hjemme, har Anna og Lars et par bigårde mere i det nordfynske område.

Efter besøget hos Anna og Lars kører vi til Kunstgården i Skovby og får kaffe, inden vi skal møde to repræsentanter for Hjørring Amts Biavlerforening. For i år er det jo en forening, nemlig Hjørring Amts Biavlerforening, der skriver ”Månedens arbejde” i Tidsskrift for Biavl.

Formand for foreningen, Jens Sproegel, og næstformand Rene Hansen vil fortælle om deres forening og om biavl i Vendsyssel. Jens er også medlem af bestyrelsen i Danmarks Biavlerforening.

Programmet for sommermøderne er på plads nu. Der er planlagt fire spændende møder: På det første møde besøger vi først Anna og Lars Greve og bagefter fortæller Jens og Rene fra Hjørring Biavlerforening om, hvordan de har biavl i Vendsyssel. I år er det biavlerforeningen fra Hjørring, som er månedens skribenter i Tidsskrift for Biavl.

På sæsonens andet sommermøde besøger vi Skolehaven på Falen, hvor Bent Povlsen har undervisningsbigård. Thomas Høgedal fra Odense Kommune fortæller om projektet "Haver til Maver" og Bent fortæller om ideen med skolehaverne. I juli skal vi se Gert Skovgaard bigård og bagefter vil Lars og Zofuz fra Solens Hjerte fortælle, hvordan vi bliver bedre til at lave god honning. På årets sidste sommermøde er Lars Bo Thomsen vært og der næst vil Klaus Langschwager fortælle om bl.a. varroabehandling og indvintring.

Gå ikke glip af sommermøderne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 17. maj, d. 15. juni, d. 18. juli og d. 15. august. Deltagelse i sommermøderne er gratis, men kaffen koster kr. 50,-. Tilmelding er ikke nødvendig. Møderne er åbne for alle.

Download sommerprogrammet fra dette link : Sommerprogram 2016 eller klik ind på siden "Møder"